Non-fictie

Wim Zaal

Kaspar Hauser
Wim Zaal


De biografie van Kaspar Hauser, de vondeling die zoveel stof op deed waaien in heel Europa, toen hij in 1828 vanuit het niets aan kwam wandelen ( nou ja, strompelen meer) in Neurenberg."Kind van Europa" noemde men hem, omdat er vermoedens waren dat hij afkomstig was uit een adellijk huis en omdat er meerdere landen waren waar men zich druk maakte om wie hij was en waar hij vandaan kwam.
In die tijd, de negentiende eeuw, werden vaker kinderen letterlijk het bos ingestuurd. Hetzij omdat ouders niet meer voor hem konden zorgen, hetzij dat er geen ouders meer waren. Zulke kinderen vond men dan wel eens terug, compleet verwilderd, meer vertrouwd met dieren dan met mensen, en meestal was er niets mee te beginnen. Kaspas Hauser bleek anders. Hij kon praten en lopen, zij het gebrekkig, maar hij viel vooral op doordat hij snel leerde, en herinneringen bleek te hebben. De conclusie was dat hij opgesloten moest hebben gezeten. Waar wist men niet. Waarom nog minder, maar al in de tijd dat hij er zelf nog was, waren er speculaties dat hij een telg was van het huis van Baden, een zoon van Stephanie de Beauharnais, verwant met Napoleon dus.
Er was veel ophef rondom de jongen, met voor- en tegenstanders. En ook na zijn dood in 1833, vermoord door een onbekende, hielden de speculaties niet op, en bleef men onderzoek doen.


Wim Zaal begint met te zeggen dat hij niet voor 100 procent zeker is wie Hauser was, maar dat de aanwijzingen wel heel sterk zijn: hij zou inderdaad ontvoerd zijn uit het huis van Baden, omdat hij erfprins was. De tweede vrouw van zijn grootvader wilde dat haar eigen zonen het huis overnamen. De erfprins was geboren op 29 september 1812 - overeenkomstig met de leeftijd van Hauser- maar volgens de officiële berichten zou hij zijn overleden, kort nadien. Er zijn gegevens die aan kunnen geven waar hij naar toe gebracht is en wie dan wel het dode kind was, maar dit kan niet meer bewezen worden.
Waarom men hem niet meteen om het leven heeft gebracht, is ook een beetje wazig. Het zou een doodzonde zijn om een adellijk mens te vermoorden. Ben ik het mee eens, maar waarom dan wel in 1833? Wim Zaal legt het uit in dit boek.
Ook blijkt de rol van de zogenaamde pleegvader van Kaspar, de Engelse lord Stanhope, niet te zijn geweest wat men heel lang heeft aangenomen. Uit zijn nalatenschap zijn in 1988 papieren te voorschijn gekomen dat hij een gentleman/spion was. Hierdoor komen onverwachte mogelijkheden naar voren en is ineens Metternich, kanselier van Oostenrijk, een belangrijk figuur in het hele verhaal.
Gelukkig wordt ook in dit boek de geschiedenis in kort en duidelijk uitgelegd, want de verhoudingen binnen Europa lagen toentertijd heel anders dan nu.
Dan hebben we nog de mogelijkheid van een DNA test, waarmee veel duidelijk wordt, maar inderdaad, zoals Zaal aangaf: niet voor de volle honderd procent.


ISBN 978 90 5911 634 4 Paperback 147 pagina's | Uitgeverij Aspekt B.V. | april 2008

© Marjo, oktober 2009

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER