Non-fictie

Theo Pleizier, Arnold Huijgen, Dolf te Velde

Gewone catechismus
Christelijk geloof in 100 vragen en antwoorden
Theo Pleizier, Arnold Huijgen, Dolf te Velde

 
Er is aan de ontwikkeling van dit boek veel aandacht besteed en dat valt te waarderen. Het laat zien dat men deze moeite belangrijk vond om een oud geloofsdocument weer verstaanbaar te maken. Naast bovengenoemde schrijvers is er een bredere redactie bij betrokken geweest en tevens waren er klankbordgroepen die hebben meegelezen. Hun aller doel is om de Heidelbergse Catechismus, een kerkelijk leerboek uit de 16e eeuw te actualiseren. De opzet van vraag en antwoord is gehandhaafd, de wezenlijke thema’s geloof, gebod, gebed zijn ook gebleven.


De oude openingsvraag ‘Wat is uw enige troost in leven en in sterven?’ is nu verwoord als ‘Waarin vind jij je geluk?’ Het antwoord komt in de kern overeen met het klassieke antwoord maar is korter en toegankelijker geformuleerd.


Het boek kan als eigentijds orthodox worden getypeerd en is een sympathieke poging om de inhoud van de catechismus voor onze tijd verstaanbaar te maken en daarin is men in zekere zin wel geslaagd. De vraag is echter wel of de écht moderne mens in dit boek wordt bereikt. Daarvoor is de orthodoxe vooronderstelling en de aansluiting bij de Heidelbergse Catechismus toch te leidend. Vraag en antwoord 3 laten dat o.a. zien:


Zoekt ieder mens dan niet zelf het geluk?
Nee, want met alle mensen deel ik in gebrokenheid, tekort en schuld. De mooiste dingen in het leven zijn vluchtig en zelfs het beste is moeite en verdriet. Echte vreugde ligt in God, de bron van het leven, en in Jezus Christus, het licht van de wereld.


Voor mensen die hier al van overtuigd zijn, is dit een mooie vertolking van oude geloofswaarheden. Zij herkennen de taal en zullen de actuele vertolking waarderen. De vraag is echter of dit antwoord het huidige levensgevoel wel oppakt en of hierin onze tijdgeest – kritisch – wordt vertolkt. Kortom: is er echt aansluiting gezocht en gevonden bij wat mensen vandaag werkelijk bezighoudt? De wereld van onze tijd en de dagelijkse leefwereld van mensen komen in dit boek toch niet of onvoldoende naar voren en daarin is deze catechismus toch nog niet ‘gewoon’ genoeg al is de aanzet zeker goed.


Opmerkelijk is dat er in het boek ruimte is voor de evolutietheorie. Dit kwam de auteurs inmiddels al op kritische reacties te staan en dat laat zien hoe men in deze kerkelijke kringen denkt.


Mensen in orthodoxe kringen die op zoek zijn naar nieuwe en eigentijdse taal zullen zich door dit boek wel voelen aangesproken. Voor hen is dit boek een hulp om in contact te blijven met de geloofswaarheden van de Heidelbergse Catechismus.


ISBN 9789023954903 | Paperback | 239 pagina’s | 1 mei 2019

© Evert van der Veen, 3 juni 2019

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER