Non-fictie

Matthias Thun

Maria Thun's Zaaikalender 2018
Matthias Thun


De originele biologisch-dynamische zaai- en plantkalender waarin zijn opgenomen de optimale dagen om diverse gewassen te snaaien, te snoeien en te oogsten, alsmede aanwijzingen voor imkers.


Dit bovenstaande is te lezen op de titelpagina en wekte gelijk mijn nieuwsgierigheid. Op de achterflap staat dat deze kalender zijn 56e jaar beleeft en dat maakt me nóg meer benieuwd naar de inhoud van het boekje.  Maar als ik het zo snel even doorblader begrijp ik er nog niet veel van. Ik zie alle maanden van het jaar op een eigen pagina schematisch weergegeven. Ik zie een 'lijst' wat de dagindeling vertegenwoordigd en achter de dagen zie ik tekens en kleurtjes. Ik herken tekens van de diverse astrologische sterrenbeelden Jupiter, Mars, Venus en daarachter kleurblokken. Dat moet nader bestudeerd worden...

Voorafgaand aan deze maandlijsten leren we hoe we deze kalender kunnen gebruiken maar eerst worden andere zaken besproken zoals: het gebruik van mest. Verrassend maar ergens wel logisch vond ik het probleem van de veganisten, die liever ook geen gewassen willen gebruiken die gekweekt zijn met dierlijke mest. Het blijkt tot nu toe onmogelijk om deze planten zonder mest te kweken, hooguit voor een heel korte termijn.  Natuurlijk is er ook plantaardige compost en daar wordt uitgebreid over verteld, vooral welke materialen wel en niet geschikt zijn voor de composthoop en waarom dat zo is. Ook wordt weergegeven wat je kunt doen als je helemaal geen mest of compost wilt gebruiken.

Maria Thun legt uit waarom gewasrotatie belangrijk is. Zij gaat bijv. uit van diverse kruisbloemigen (spruitjes, bloemkool, koolrabi etc. ) die allen een andere bloeiwiijze hebben en daardoor een specifieke kracht nodig hebben die ze uit de bodem moeten halen en bepaalde reststoffen achterlaten. Ze geeft een schema waarin de rotatie aangegeven wordt. In het volgende korte hoofdstuk vertelt Maria ons hoe je compost van brandnetels kunt maken en hoe je dat gebruikt.


Met de weersgesteldheid, stand van de maan etc wordt eveneens rekening gehouden. Sommige standen van planeten kunnen een uiterst gunstige invloed hebben op het gewas. Dus het is van belang om op die dagen te zaaien. Zaaien op Goede Vrijdag en Paaszaterdag wordt ten alle tijden afgeraden, nooit doen. Matthias Thun meldt dat ze het uitgetest hebben toen in feite de bodemgesteldheid als het weer uiterste gunstig waren om te zaaien, maar uiteindelijk bleek het inderdaad niets te worden, terwijl het gewas met dezelfde behandelingen maar gezaaid op een gunstig tijdstip wél rijkelijk geoogst kon worden. Het interessante experiment is meerdere keren herhaald en telkens waren de zaden die op deze bovengenoemde dagen gezaaid werden, frappant genoeg, nauwelijks levensvatbaar.

- Er wordt in de tekst ook veel verwezen naar de visies van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie en haar praktische toepassingen, zoals het vrijeschoolonderwijs, de antroposofische geneeswijze, de heilpedagogie, de sociale driegeleding en de biologisch-dynamische landbouw. -

De teelt van aardappelen krijgt een apart hoofdstuk. 'Planten tijdens de maan in Ram om aardappels te regenereren' Ook aardappelzaad uit bloemen van eigen biologische teelt kunnen het beste onder deze stand van maan in Ram gezaaid worden. (Er staan achterin het boek overzichten van de planeetstanden).

Vervolgens krijgen we uitleg over de kalender zelf. Waardoor duidelijk wordt waar de tekens en kleuren voor dienen die in de kalender te zien zijn. Achterin het boek treffen we de mogelijkheid tot aantekeningen maken aan alsmede een poster waarop de zaaikalender is afgedrukt. Tevens staat daar de meest gunstige verplanttijd per maand op weergegeven. Kortom, er is veel informatie te vinden in dit boekje. Ik ga het uitproberen...


ISBN 9789060388310 | Paperback | 72 pagina's met aparte zaaikalender | Uitgeverij Christofoor | oktober 2017
Afmeting: 15,5 x 23,5 cm (Ook als Nederlandstalige app verkrijgbaar, geschikt voor iPad en iPhone)

© Dettie, 17 april 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER