Non-fictie

Erik Betten

de Fries
Op zoek naar de Friese identiteit
Erik Betten


'Identiteit is hot': met dit zinnetje begint dit boek. Het boek pretendeert geen afgerond antwoord te geven op de vraag: wie zijn de Friezen? Wél leer je ze uit dit boek beter kennen, begrijpen en waarderen.


Niet álles komt ter sprake en daar is de auteur zich van bewust. Zo noemt hij de afwezigheid van religie omdat het naar zijn mening 'geen wezenlijke rol' speelt in de vraag naar de identiteit. Dat is alleen historisch gezien al merkwaardig omdat in vrijwel elk klein dorpje een Romaanse kerk staat die beeldbepalend is en het landschap zijn eigenheid geeft.


Verder niets dan lof! Wie weet bv. dat de kaatssport via de Biesbosch uit Picardie afkomstig is? De Elfstedentocht is een 'moderne mythe', ontstaan uit het vele water dat tot in de 19e eeuw de belangrijkste vorm van vervoer was.


Friesland verkeert vandaag de dag in een zekere spanning. Er is de wens om de eigen identiteit te behouden die zich met name uit in de taal (erkend in 1956) en het landschap. Bij veel Friezen is er een specifiek gevoel van verbondenheid: mienskip. Hiddes Halbertsma heeft in 1851 over de Friese taal gezegd: '... die is uit het diepste der nationale ziel opgeweld'. 
Tegelijkertijd gaat men mee in moderne ontwikkelingen die het streekeigene soms niet ten goede komen. Zinvol is hetgeen een sociaal-psycholoog zegt: 'Je ontmoet geen culturen maar je ontmoet mensen', pag 58.


In hoeverre iemand zich al dan niet Fries voelt, is een persoonlijke keuze en beleving. Uit recent onderzoek blijkt de Friese taal, jezelf Fries voelen, in Friesland geboren zijn, bepalend zijn voor het Friese zelfgevoel. De betrokkenheid bij de Friese taal, cultuur en identiteit neemt bij het ouderworden toe: van 18% bij 12 - 18 jarigen naar 46% bij 71 jaar en ouder.


ISBN 9789082073812 | Hardcover | 199 pagina's | Uitgeverij Wijdemeer | juni 2013
Het boek is ook in het Fries verkrijgbaar onder de titel de Fries - Op syk nei de Fryske identiteit

Evert van der Veen, 8 februari 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER