Non-fictie

Coby Hartog-Polkerman

Opstandig
Dwars &
Driftig

Coby Hartog-Polkerman

Handboek gedragsstoornissen ODD en CD voor ouders, opvoeders, leerkrachten en hulpverleners


Op de kaft staat een foto van een erg boos jongetje, eigenlijk wel een leuk gezicht denk je. En ach elk kind is wel eens kwaad. Maar het gedrag van kinderen dat in dit boek besproken wordt is helaas wel wat meer dan  gewoon boos zijn.
Het betreft de gedragsstoornissen ODD (Oppositional Defiant Disorder ofwel Oppositioneel Opstandige Gedragsstoornis) en CD (Conduct Disorder ofwel antiscociale gedragsstoornis). In het voorwoord van kinder- en jeugdpsychiater M. Oosterhoff kunnen we lezen waarom het boek geschreven is. Op internet is er namelijk wel veel te vinden maar het is moeilijk om alle informatie op een rij te krijgen. Er was geen boek over ODD en CD waarin alle aspecten op een rij gezet en kort besproken worden. De auteur kwam daar achter toen zij jaren geleden als moeder van een kind met gedragsstoornissen op zoek ging naar informatie.  Het resultaat is dit handboek. In korte heldere hoofdstukken wordt uit de doeken gedaan wat deze stoornissen inhouden, wat de symptonen zijn, de eventuele oorzaken hoe de diagnose gesteld wordt en vooral hoe er mee op te gaan.


Kinderen met ODD kunnen zich niet goed aanpassen bij veranderingen, ze raken snel gefrustreerd, kunnen tegenslagen niet goed opvangen en raken hierdoor van streek. Ze zijn o.a. vaak driftig, maken veel ruzie met volwassenen, ergeren vaak met opzet anderen etc. Het is een aangeboren stoornis maar kan verergeren door omgevingsfactoren. Vroege herkenning is belangrijk. Vanaf ongeveer vier jaar is ODD vast te stellen
ODD is een milde vorm van CD.


CD uit zich in verbale agressie (vloeken, kwetsen, schelden, pesten, bedreigen) maar ook in lichamelijke agressie (mishandelen, aanranding, crimineel gedrag) Kinder met CD hebben het vaak, net als hun omgeving, erg moeilijk. De diagnose moet vastgesteld worden door een psychiater. De problemen die door de stoornis verzaakt worden zijn zeer ernstig zoals bijv. wapengebruik, mensen ernstige lichamelijke mishanden, inbreken, dingen vernielen  etc.  Er zijn gradaties in CD van een milde vorm tot een ernstige vorm. Ook hier is vroege herkenning belangrijk.  Vanaf 8 jaar is het te vast te stellen ook al wordt dat zelden gedaan, eerder vanaf een jaar of 10.


Erg belangrijk is dat kinderen met ODD of CD  een duidelijke structuur in hun leven hebben. Daardoor krijgen ze minder prikkels te verwerken en is er meer duidelijkheid in de dagelijkse dingen. Ze zullen minder dwars zijn omdat ze beter weten waar ze aan toe zijn.
In dit boek wordt het hele traject van diagnose, begeleiding, medicijngebruik, opvang, ambulante hulp, wat de mogelijke triggers kunnen zijn ( jongeren met deze stoornissen zijn verslavingsgevoelig) hoe jij en het kind het beste met alles om kunnen gaan.
Er staan veel tips in het boek, die overigens ook voor ouders met kinderen zonder deze stoornissen niet verkeerd zullen zijn.
Verder is er ook een lijst met Gedrags- en ontwikkelingsstoornissen geplaatst met een korte heldere  beschrijving erbij. Eveneens staat er duidelijke informatie over de mogelijke financiële regelingen die getroffen kunnen worden als je een kind hebt die extra zorg nodig heeft.


Kortom, een boek waarin alles duidelijk en overzichtelijk op een rij is gezet over de gedragsstoornissen ODD en CD. Een uitstekend handboek voor iedereen die, al dan niet beroepsmatig, met deze kinderen om gaan.

ISBN 9789088500725 109 pagina's | SWP | september 2009

© Dettie, maart 2010

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER