Non-fictie

Willem van der Ham

Ooggetuigen van de watersnood 1953
Willem van der Ham


"Direct na de Watersnoodramp van 1 februari 1953 schreef de burgemeester van Battenoord op Goeree-Overflakkee een verslag, gebaseerd op zijn ervaringen en die van vijftien anderen. Aan de hand van dit document, dat voor het eerst in druk verschijnt, laat historicus Willem van der Ham zien dat de situatie in Battenoord representatief was voor de ontwikkelingen overal in het rampgebied: overal waren nachtelijke dijkdoorbraken, lokale reddingsacties en machteloze bestuurders. Pas in de loop van de dag werd de omvang van de ramp duidelijk."
Bron: Flaptekst


Er zijn de nodige fotoboeken van 'de ramp' verschenen en dikwijls zeggen beelden meer dan woorden. Het omgekeerde kan echter ook waar zijn: dat was mijn ervaring bij het lezen van dit boek over Goeree-Overflakkee, samengesteld uit citaten van mensen die de watersnood als slachtoffer, vanuit hun functie of als hulpverlener meemaakten.


Opvallend is dat velen in de loop van 31 januari 1953 het gevaar onderkenden en zich zorgen maakten over de afloop. Aandoenlijk is het verhaal van de postkantoorhouder die zijn best doet om postzaken in veiligheid te brengen.


In een provinciaal verslag wordt later het menselijk falen voorzichtig erkend:


'De stormvloed op 1 februari 1953, hoewel uitzonderlijk hoog, heeft bewezen, dat de dijken in de provincie in het algemeen niet in de best mogelijke conditie verkeerden. Ook heeft deze stormvloed bewezen dat de sterkte van de dijken in het algemeen werd overschat en dat de organisatie van de dijkbeveiliging en dijkverdediging te wensen overliet', pag 93.


Er zijn veel indringende verhalen zoals bv. dat van de 17-jarige Hans die zijn moeder verloor, pag 141 - 143 en het verslag van de burgemeester van Oude-Tonge, pag 191. Aandoenlijk is het verslag van de piloot die een rubberboot uitgooide en zag dat een vrouw met doeken zwaaide als teken van dank.


Berichten die bij het crisiscentrum binnenkwamen zijn bewaard gebleven dankzij een medewerker die op dat moment de historische betekenis van deze gebeurtenis inzag. Hij viste in het begin briefjes uit de prullenmanden.


Mooi is het slot van het boek dat de aandacht vestigt op het gehucht Battenoord waar een hek herinnert aan een huisje dat hier stond. Het verdween, samen met andere huisjes, in de golven.


Indrukwekkend boek.


ISBN 9789024420414 | Paperback | 272 pagina's | Uitgeverij Boom | januari 2018

© Evert van der Veen, 7 maart 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER