Non-fictie

Judith Spiegel

http://judithspiegel.nl

 

Speelbal van Sjeiks
Reconstructie van onze ontvoering
Judith Spiegel


Fuck, we worden ontvoerd' zijn de eerste woorden in het boek van Judith Spiegel, waarin zij verslag doet van de ontvoering van haar man Boudewijn Berendsen en haarzelf in Jemen. Naast een beschrijving van de ontvoering, die bijna zes maanden heeft geduurd, beschrijft de auteur ook de zaken die zich buiten hen om afspelen op het moment van die ontvoering. Het onderzoek daarnaar en de reconstructie daarvan verloopt moeizaam.


Het verhaal van de ontvoering is spannend om te lezen omdat er voortdurend de dreiging is of Judith en haar man dit wel gaan overleven. Uiteraard is de uitkomst daarvan bekend, maar als lezer voel je wel het proces dat zich met name in hun hoofd moet hebben afgespeeld. Het is bijzonder om te lezen hoe met name Judith de rust kan bewaren en schijnbaar optimistisch blijft over de afloop. Dat lijkt te maken te hebben met de grote kennis die Spiegel als journalist over het land heeft, maar ook de liefde die zij en Boudewijn ondanks dit voorval nog steeds voor het land en hun vrienden daar koesteren. Er is wel in het begin de angst dat ze verkocht zullen worden aan Al Qaeda.


Judith beschrijft in haar boek de dagen die tergend langzaam voorbij gaan en de enorme verveling die zij en haar man moeten zien te verdrijven. Kaartspelen, yoga oefeningen doen om enigszins inconditie te blijven en, nadat ze een televisie hebben gekregen van hun ontvoerders, een paar uur per dag voor de buis hangen. Daarnaast geven de verschillende bij de ontvoering betrokken mensen een voor hen herkenbare naam. 'De Piraat', zo noemt hij zichzelf ook, die hen dagelijks bewaakt, 'De Broer', 'Coco' en 'De Kameel' die als hij praat het grommende geluid van een kameel voortbrengt. De ruimte waarin zij verblijven duiden ze aan met 'Het Hok'.


Dan is er nog de hoop die steeds opspeelt als het er naar uit ziet dat de ontvoering zijn einde nadert. Steeds een belofte dat dit snel zal gaan gebeuren van De Piraat, maar even zovele malen wordt die hoop weer teniet gedaan omdat de plannen wijzigen. Waarom dat zo is, is voor Judith en Boudewijn volstrekt niet duidelijk op dat moment.

Wat ik ontluisterend vond, was om te lezen over het proces dat zich ondertussen afspeelt tijdens de ontvoering buiten Judith en Boudewijn om. Het proces om hen vrij te krijgen uit Jemen en de geheimzinnigheid waarmee dat omhult blijft als Judith probeert daar een reconstructie van te maken. Op bladzijde 37/38 lezen we in een fragment waarin Judith en Boudewijn zijn vrijgelaten en met ambtenaren spreken van het ministerie van Buitenlandse zaken:

Wat geweldig dat jullie hier nu zitten. Als je eens wist hoeveel uren we in deze kamer over jullie gesproken hebben, zegt een van de ambtenaren die zich met onze zaak hebben beziggehouden.
We zien dat hun opluchting en blijdschap oprecht is, maar we voelen ons ook enigszins ongemakkelijk, want we weten inmiddels dat de relatie tussen Buitenlandse Zaken en de familie niet optimaal is geweest.


De familie vertelt nadat de ontvoering beëindigd is dat zij te weinig en te vage informatie hebben gekregen van het ministerie.
Dit is ook tekenend voor de zoektocht die Judith onderneemt om te achterhalen wat er precies is gebeurd en hoe het uiteindelijk zover heeft kunnen komen dat zij en haar man werden vrijgelaten. Wie heeft bemiddeld en is er losgeld betaald? Hoe Judith haar journalistieke kwaliteiten ook benut op een of andere manier lukt het haar niet om de waarheid volledig te achterhalen.


Een heel boeiend boek om te lezen als je wilt weten wat het betekende voor Judith en Boudewijn om een half jaar ontvoerd te zijn geweest in Jemen en voor wie geïnteresseerd is in welke nog niet geheel opgehelderde processen daarbij op de achtergrond hebben gespeeld.


Voor wie Judith Spiegel daarover zelf wil horen spreken kan ook kijken naar dit fragment uit Pauw: http://pauw.vara.nl/media/340548


Judith Spiegel is freelancecorrespondent en schrijft voor onder meer voor NRC Handelsblad Elsevier, De Standaard en Hard gras. Daarnaast doet ze verslag voor de radio, bij NOS, VRT en de VPRO. In 2013 verscheen haar eerste boek, Een hoofddoek tegen kogels


ISBN 9789045028705 | Paperback | 208 pagina's | Uitgeverij Atlas Contact | mei 2015

© Ria, 12 juli 2015

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER