Non-fictie

Henk Eggelte

Veldgids
Nederlandse Flora
Henk Eggelte

In Nederland wordt, als het om de flora gaat, de Heukels’ Flora van Nederland als hèt standaardwerk gezien. Deze flora, waarvan de eerste druk reeds in 1883 verscheen en de drieëntwintigste in 2005 , heeft niet voor niets een zeer betrouwbare wetenschappelijke reputatie. Je kunt je dus afvragen wat de Veldgids Nederlandse Flora uitgegeven door de KNNV daaraan heeft toe te voegen? Het antwoord is dat juist het wetenschappelijke imago van de Heukels’ Flora het voor niet ingewijden lastig maakt om gericht een determinatie uit te voeren, omdat er in de determinatietabel veel moeilijke links/rechts beslissingen moeten worden genomen die de niet professionele natuurliefhebber vaak in een doolhof doet belanden waar hij niet meer uitkomt.


De frustratie die dit oplevert, heeft bij menigeen misschien de gedachte doen postvatten dat het determineren van planten voor hen een onbegonnen zaak is. Juist voor deze mensen is de Veldgids Nederlandse Flora een uitstekend alternatief. Zonder aan gedegenheid in te boeten is bij deze flora veel aandacht besteed aan een methode van determineren die veel toegankelijker is dan gebruikelijk, waarbij telkens uit twee omschrijvingen een keuze moet worden gemaakt waarna verwezen wordt naar een volgende omschrijving (zgn. dichotome sleutel).


In de Veldgids Nederlandse Flora is de omschrijving van de tegenstelling van een kenmerk weggelaten met als gevolg dat de determinatiesleutels overzichtelijker en compacter konden worden opgebouwd. In de familietabellen wordt direct naar de soort gedetermineerd en wordt de tussenstap naar het geslacht overgeslagen zodat de determinatieroute aanzienlijk wordt bekort. In de veldgids staat uitvoerig, met als voorbeeldplant de bosanemoon, beschreven hoe de determinatiesleutels werken.


Ben je eenmaal op de pagina aangeland van de soort dan vind je in praktisch alle gevallen prachtige tekeningen van de planten, die de uitzonderlijke kenmerken duidelijk doen uitkomen. Verder vind je informatie over o.a. de bloeitijd, de hoogte, bodemgesteldheid en de groeiplaatsen. De Veldgids Nederlandse Flora is kortom een zeer gedegen werk dat alle Nederlandse wilde planten beschrijft met meer dan 2000 trefzekere tekeningen. De indeling van het werk en de gevolgde determinatiemethode maakt dat menig natuurliefhebber hieraan een prettige en betrouwbare gids zal beleven.


ISBN 9789050114912 Paperback 424 pagina's KNNV september 2014
Compleet herziene uitgave 8e druk

© Cavendish, 12 oktober 2014

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER