Non-fictie

Justin Kroesen

11 De Friese Elfkerkentocht
The Frisian Eleven Churches Tour - Die Friesische Elfkirchentour
Justin Kroesen


Dit boek brengt middeleeuwse pareltjes van de Stichting Alde Fryske Tsjerken in beeld.
Deze kerken '... behoren niet alleen tot de beste van de provincie, maar zelfs tot de top van de van heel Nederland', pag 11.
De zadeldaktoren die zo kenmerkend is voor de Friese romaanse kerken geldt als 'symbool van de Friese identiteit', pag 12.


Opvallend is dat niet één van de in dit boek opgenomen kerken uit een stad van de elfstedentocht afkomstig is. 
Met ingehouden trots wordt gesteld dat '... de Friese protestantse kerkinterieurs behoren tot de rijkste en best bewaarde van heel Nederland. Met name de zeventiende- en achttiende-eeuwse ensembles zijn bijzonder gaaf...', pag 10 - 11.

Zomaar enkele bijzonderheden:
- In Oudkerk staan de mooiste herenbanken. 
- De doopschotel in de kerk van Oosterlittens wordt gedragen door een koperen hand. 
- Hogebeintum is bekend als de hoogste terp van Friesland (8.80 m) en is bekend om zijn fraaie rouwborden van adellijke families, iets dat in andere kerken ook voorkomt.
- De preekstoel in de kerk van Kimswerd, die dateert uit 1100, heeft voorstellingen uit het Oude Testament die verwijzen naar Christus als Verlosser. In Mantgum wordt Jezus in de voorstellingen op de preekstoel als wijze leraar voorgesteld.
- In Wommels staat boven de ingang: 'Hier leggen sy al bijalcander den eene is niet meer geacht als den ander'. Hier is een koperen haan aan de preekstoel bevestigd.


Een klein maar rijk boek!


Een voorstel: deze kerken en hun interieurs zouden een groter formaat boek verdienen waarin alles nóg grootser tot z'n recht zou komen (al is de fotografie van prachtige kwaliteit).


ISBN 9789492052407 | Paperback met illustraties | 111 pagina's | Wijdemeer & Stichting Alde Fryske Tsjerken | januari 2018

© Evert van der Veen, 10 februari 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER