Non-fictie

Elske Doets

https://www.elskedoets.nl

 

De leeftijdloze samenleving
Een nieuwe visie op jong en oud
Elske Doets


Mijn grootste angst is om te eindigen in een verzorgingshuis waar ik tussen allerlei andere oude mensen zit, ballen overgooiend naar elkaar en als klein kind behandeld wordt. Mevrouwtje zijn, en eigenlijk nauwelijks meer kan deelneem aan de gewone maatschappij. (Niet dat alle verzorgingshuizen zo zijn natuurlijk)
Mijn droom is om op mijn oude dag in een gezellig hotel te wonen, waar ik 's ochtends in de koffieruimte mijn krantje kan lezen en eventueel met hotelgasten, jong en oud, in gesprek kom, of niet, en toch mijn eigen ruimte heb om me terug te kunnen trekken als ik dat wil.
Of wonen in een omgeving waar wel zorg is, maar jong en oud door elkaar heen leeft. Net als in de gewone maatschappij. Het is vooral het in een apart hokje gestopt te worden als zijnde oud en afgedaan wat me zo tegenstaat.


Elske Doets heeft met dit boek helder gemaakt waarom ze de seniorenzorg als het ware wakker wil schudden. De huidige zorg volgt, na het invullen van lijsten die afgevinkt worden, wat de oudere aan zorg nodig heeft. Dat is prima natuurlijk, maar het punt is dat de oudere als het ware monddood wordt gemaakt. Lichamelijke zorg is er zeker, maar wat wil de oudere eigenlijk zelf? Alles ligt nu vast in een protocol maar ruimte voor ideeën van de zorgvrager is er nauwelijks. Een avond naar het theater of bioscoop past nauwelijks in het plaatje. Activiteiten die niet binnen het kader vallen, worden uiterst moeizaam of niet gerealiseerd.

Ook de tijdsdruk binnen de zorg is schrikbarend. Alles moet binnen een bepaalde tijd gedaan zijn. Elke Doets schrijft:


'Tien minuten slap gelegen van het lachen.' zou in mijn ogen een van de meest wenselijke verslagen zijn van een cliëntenbezoek, maar in het huidige zorgsysteem betekent hetzelfde als 'tien minuten niet bezig geweest het zorgschema af te werken.'


Elske Doets noemt een paar voorbeelden over hoe het anders kan, zoals de inmiddels steeds bekender wordende hofjes, Doets noemt een hofje dat midden in een centrum van een plaats gevestigd is, zodat winkels en dergelijke in de buurt zijn. Verder  noemt ze Ouderenzorg aan huis die een soort au-pair voor ouderen verzorgt etc.
Vaak worden initiatieven opgestart uit noodzaak omdat de gevraagde wenselijke zorg ontbreekt. Deze nieuwe initiatieven laten zien hoe het anders kan.
Ook een interessant idee van Elske Doets is het opsplitsen van woningen, vaak wonen ouderen in een groot huis, ze willen wel kleiner wonen maar hun vertrouwde buurt niet uit. Daarmee ontstaat o.a. ook de mix jong en oud.

Ze noemt meerdere zaken die de ouderzorg en de senioren betreft.


Het boek is duidelijk ontstaan uit het enthousiasme en positiviteit van Elke Doets. Ze stipt allerlei zaken aan, maar laat de politiek en wetenschappelijke onderbouwing achterwege. Dat had van mij wel gemogen, dat geeft meer onderbouwing aan haar pleidooi. Doets noemt wel de opgelegde eisen waar de verzorgende aan moet voldoen maar richt zich toch vooral tot de verzorgingsinstellingen zelf en prikkelt ze om de oude werkwijzen minder krampachtig te volgen of los te laten.
Haar voornaamste advies is: praten! Praat met de zorgvrager, wat zijn hun wensen. Kijk niet alleen naar lichamelijke zorg maar vooral mentale zorg. Kijk waar de zorgvrager warm voor loopt, waar zijn passie ligt, speel er op in en zorg dat er ook verfrissend jong bloed in hun omgeving is.


Minpuntje is dat niet genoemd wordt dat ouderen vaak de zorg die ze nodig hebben pertinent weigeren. Ook de rijke mensen die zich van alle gemakken kunnen laten voorzien worden wat simpel opgehemeld, ze hebben een voorbeeldfunctie volgens Doets. Zeker de vermelding dat het verzorgend personeel blij is te werken bij de 'zorgmiljonairs' omdat ze dan meer tijd aan de mensen kunnen besteden is wel erg rooskleurig gezien. Ze verdienen daar gewoon veel meer en de omgeving is veel aantrekkelijker.
Maar verder is het een prima boek dat mogelijk zorginstellingen een andere visie op hun zorglevering kan geven.


Het boek De leeftijdloze samenleving van Elske Doets is in feite een lange pleidooi om ouderen en jongeren te mixen. Zelf is ze de oprichter van Buddy Bold een non-profit organisatie waarbij ze jongeren aan senioren koppelt. De jongere komt regelmatig bij de oudere langs en verdient er een zakcentje mee  en leert van de wijsheid en rust van de oudere. En de oudere krijgt hulp en gezelligheid van de jongere. Buddy Bold bleek een succes en heeft haar werkzaamheden steeds meer uit kunnen spreiden zodat steeds meer mensen er gebruik van kunnen maken.


ISBN 9789047016885 | Paperback | 175 pagina's | Bussiness contact | 23 januari 2023

© Dettie, 2 februari 2023

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER