Non-fictie

Han Kuik

http://www.machosofty.nl

 

Een leven na de dood? Zeker weten!
Han Kuik & Titus Rivas


"Het moest een boek met interviews worden, met mensen die er uit eigen ervaring over konden vertellen. Bijvoorbeeld mensen die zelf een BDE (Bijna Dood Ervaring) hebben meegemaakt, enkele reïncarnatietherapeuten en ene paar mensen die contact hebben gehad met overleden dierbaren."

Dit schrijft Han Kuik in zijn voorwoord over dit boek.
Han Kuik is al lang op zoek naar aanwijzingen dat wij langer bestaan dan de zestig tot negentig jaar dat wij hier op aarde in een lichaam verblijven.
Omdat Han er ook een deskundige bij wilde betrekken werd Titus Rivas benaderd. Titus is filosoof, systeempsycholoog, parapsychologisch onderzoeker en schrijft over spirituele onderwerpen en parapsychologie. Beiden namen enkele interviews voor hun rekening.


Zij hebben het boek onderverdeeld in vier categorieën.
I.  Herinneringen aan een tijd vóór dit leven
II. Contacten met overledenen
III Nabij-de-dood-ervaringen
IV Diverse andere ervaringen

I Herinneringen aan een tijd vóór dit leven
Hiervoor werd bijvoorbeeld Marianne Notschaele- Den Boer geïnterviewd. Als kind zei ze al dingen over gewoontes van volkeren die ze helemaal niet kon weten. Maar na het zien van een foto over de Holocaust herkende ze zoveel dat er iets in haar op slot ging. Pas veel later toen ze een brochure ontving over opleiding tot Reïncarnatietherapeut ontdekte ze dat er meer mensen zoals zij waren. Het slot mocht er langzamerhand weer af.
Zij vertelt dat vooral jonge kinderen een levendige herinnering aan een vorig leven kunnen hebben, waarmee niet paranormale gaves worden bedoeld.
Ook wist zij als jong kind al dat ze andere keren geleefd had en 'er nu weer was'. Marianne vindt het belangrijk dat mensen kennismaken met reïncarnatie. "Ik hoop van harte dat reïncarnatie net zo gewoon gevonden gaat worden als ademhalen." Veel angsten en frustraties blijken ook in een vorige leven te zijn ontstaan.
Het is erg interessant wat Marianne over leven voor dit leven te vertellen heeft.


Een andere vrouw heeft herinneringen aan de tijd tussen twee levens in (LBL Living Between Lives) en voelt een enorme heimwee naar dat licht waar ze uit voort kwam. Ze heeft het er erg moeilijk mee totdat ze beseft dat ze deze levenscyclus moet doormaken om te leren, om verder te komen. Zij kan nu zeggend "Het is in feite een prachtig proces, hoe pijnlijk soms ook. Iemand kan ook in een sessie teruggebracht worden naar zijn of haar LBL. Vooral de geïnterviewde Chantal van den Berg geeft een heel bijzondere en inzichtgevende visie over dit onderwerp.


II Contact met overledenen

In dit hoofdstuk lezen we de ervaringen van een aantal vrouwen rond contact met overledenen. De een hoort en ziet haar zoon, waarmee ze vaak contact probeert te krijgen, die haar op gegeven moment zegt dat 'ze moet ophouden' oftewel verder moet gaan met haar leven.
Een andere vrouw leeft gewoon verder na het overlijden van haar man omdat hij steeds laat voelen dat hij er voor haar is. Deze band, dit contact, heeft ze ook met haar vader. Zij ontvangt al sinds haar kindertijd ook veel boodschappen van andere overleden mensen. Nu leert zij hoogsensitieve kinderen , ie ook dingen waarnemen, om te gaan met dit fenomeen.
Ook voor haar is het meer dan duidelijk dat er een leven na de dood bestaat.
Ook Bonnie die het boek Hemeltaal geschreven heeft waarover zij zegt: De mens heeft van de dood iets engs gemaakt, maar het tegendeel is waar. Iedereen gaat terug naar Huis, waar geen oordeel is, maar louter Liefde. Bonnie zegt ook in het interview dat de ziel in wezen is wat we zijn. De rest is aangeleerd gedrag en denken. Ze geeft een heldere grafiek daarbij zodat we in een oogopslag kunnen zien wat aangeleerd gedrag en denken veroorzaakt.


III Nabij de dood ervaringen
Persoonlijk vind ik dit onderwerp het meest fascinerende. Zelf volg ik Pim van Lommel die ook beschrijvingen van nabij de dood ervaringen noteert en bestudeert.
het frappante is dat bijna alle mensen die een NBD (Nabij de Dood ervaring) hebben meegemaakt, vertellen hetzelfde. Zij ervoeren allen een helder, liefhebbend licht waarin Liefde (met hoofdletter) overheerste. Soms staat er een (of meerdere) dierbare te wachten. Soms gaan ze eerst door een lichte prachtige tunnel. Anderen zien zichzelf liggen in een bed of operatietafel. Altijd blijkt dat het hun tijd nog niet is en ze terug moeten. Velen houden een levenslange vorm van heimwee naar het licht waarin alles aanwezig is en het gevoel dat zij tijdens deze NBD ondergingen.


IV Diverse andere ervaringen
Dit hoofdstuk is kort en tips andere vormen aan. Zoals geestverschijningen, goena goena, of als intermediair handelen tussen de dode en levende, bijvoorbeeld opschrijven wat iemand in het universum doorgeeft.

Al met al is het, zoals gezegd, een fascinerend boek dat zeer helder naar voren brengt dat we niet zomaar op aarde zijn. Het bijzondere is dat alle mensen hetzelfde ervaren. Zij voelen een enorme rust, een allesomvattend gevoel van eenheid in mens en dier en universum. Misschien is dit voor bepaalde mensen een geruststellende gedachte.
Ook het bespreken van het terugkeren naar een vorig leven is interessant, vaak blijkt dat mensen die last hadden van angsten of bepaalde gevoelens, deze opgelopen bleken re hebben in een vorig leven. Als dit vorig leven goed afgesloten en besproken kan worden dan is vaak de angst of het beperkende gevoel over.

De vragen die gesteld worden aan de geïnterviewden, kwamen ook in mij op en het is dan ook fijn dat ze gesteld werden, daardoor krijg je ook écht duidelijkheid.
Er staat nog veel meer in dit boek wat niet allemaal in deze bespreking genoemd kan worden. Maar het is absoluut een boeiend en leerzaam boek om te lezen.
Achterin het boek staan websites vermeld zodat je meer informatie over bepaalde zaken of geïnterviewden kunt krijgen.


ISBN 9789402121544 | Paperback | 160 pagina's | Brave New Books | 27 november 2019

© Dettie, 6 april 2023

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER