Non-fictie

Vereniging van Fondsen in Nederland (Fin)

FondsenBoek 2013FondsenBoek 2013
Vereniging van Fondsen in Nederland (Fin)


Het Fondsenboek 2013 bevat 687 Nederlandse, particuliere fondsen. Het geeft dus een goed overzicht van de verschillende fondsen die er beschikbaar zijn voor projecten van individuen, verenigingen of stichtingen. Per fonds staat aangegeven wie de doelgroep van het fonds is, wat voor activiteiten zij steunen en wat de uitsluitingen zijn voor het aanvragen van het fonds.


De fondsen richten zich vooral op maatschappelijk werk, cultuur, volksgezondheid en liefdadigheid. Er is een breed scala aan fondsen beschikbaar: van een studiebeurs, steun voor projecten, tot steun aan minder bedeelden in de Nederlandse samenleving.


De fondsen zijn op alfabetische volgorde in het boek opgenomen. Daarnaast is er achterin het boek een trefwoordenregister te vinden. Zo kan er bijvoorbeeld op thema’s als ‘jongeren’, ‘Noord-Holland’ of ‘sportvereniging’ gezocht worden, en hoeft niet het hele boek doorgebladerd te worden, op zoek naar een geschikt fonds. Dit maakt het zoeken aanzienlijk makkelijker.


Het Fondsenboek biedt een mooi overzicht van beschikbare Nederlandse fondsen. Een groot nadeel is echter dat veel fondsen alleen op regionaal gebied steun leveren. Daarnaast hebben veel fondsen een zeer specifieke doelstelling. Bijvoorbeeld de stichting G.Kuurman Hzoon. Het doel van deze stichting is het uitoefenen van weldadigheid in de gemeente Lochem, en is alleen bestemd voor inwoners van de gemeente Lochem.
Een ander voorbeeld is het ‘Elise Mathilde Fonds’ dat financiële en materiële ondersteuning biedt aan personen en organisaties in de geest van de stichtster van de stichting: Elise Mathilde. Deze personen moeten ook nog woonachtig zijn in de regio Rotterdam of Utrecht.
Hierdoor vallen voor veel initiatieven de meeste fondsen bij voorbaat al af en blijft er maar een klein percentage fondsen over om een aanvraag bij te doen. Ik kan mij voorstellen dat veel particulieren en (kleinschalige) stichtingen of organisaties om deze reden er vanaf zien om dit boek aan te schaffen, aangezien het nogal prijzig is.


Voor de liefhebbers is er naast de gedrukte uitgave ook nog een digitale versie van het Fondsenboek, de zogeheten Fondsendisk beschikbaar. Met deze disk is het zoeken op trefwoorden nog makkelijker dan met de papieren editie.


ISBN:9789057308499 Paperback  570 pagina's Walburg Pers november 2012

© Renske Visser, 2 februari 2013

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER