Non-fictie

Werner Pieterse

Waar ik je zoek
Verhalen van zwervers, koningen, moeder en kind
Werner Pieterse


De auteur is Protestants predikant in Amstelveen-Buitenveldert en bespreekt in dit boek bijbelverhalen aan de hand van thema’s als begin, geboorte, broers, verbond, aan de oever en passie.


Het boek heeft een mooie lay-out wat het lezen aangenaam maakt. In vet wordt de Bijbeltekst afgedrukt, dan volgt er een eenvoudige uitleg en daarna is er een in een andere kleur weergegeven verdiepende tekst. De stijl van schrijven is wat fragmentarisch en hoewel het boek inhoudelijk niet moeilijk is, laat het zich door de schrijfstijl niet altijd even soepel lezen en is de gedachtegang soms wat te associatief van aard en zijn zinnen wel eens wat te beknopt geformuleerd.


Niettemin zijn er waardevolle notities te vinden zoals onder ‘Begin’ de theologische gedachte dat God op zoek is naar de mens. De schrijver citeert hierbij Gerard van het Reve:
‘… dat Gij Liefde zijt, en eenzaam
en dat, in zelfde wanhoop, Gij mij zoekt
zoals ik U’,
pag. 14.
God en mens zijn op elkaar aangewezen, hebben elkaar nodig en gaan met elkaar een diepgaande relatie aan.


De predikant is goed op de hoogte van de moderne cultuur en verweeft op zinvolle wijze veel literatuur, films en kunst in zijn verhaal. Daarin is zijn keuze dikwijls origineel te noemen omdat hij minder bekende werken naar voren brengt. Van de schilder- en beeldhouwkunst zijn dikwijls kleine afbeeldingen opgenomen.
Hij weet hier mooie verbindingen te leggen die mensen zeker aanspreken, met name die cultureel zijn geïnteresseerd. Hierin weerspiegelt zich ongetwijfeld de kerkelijke gemeente waarin hij werkzaam is. Aangrijpend is de verbinding tussen de schilderij Guernica van Picasso met het gedicht van de Zuidafrikaanse Antjie Krog.


Ook is er aandacht voor de Joodse uitleg van de bijbel zoals bij de roeping van Abraham. Zijn reis naar het land dat God hem zal wijzen, wordt door rabbi Berekiah vergeleken met een kruik mirre die wordt gepakt zodat de geur zich verspreidt. Op vergelijkbare wijze zal Abraham Gods zegen in de wereld verspreiden.
Of de relatie tussen God en Abraham na het offer van Isaak ‘voorgoed verstoord’ is zoals door de predikant wordt gesteld (pag. 46) betwijfel ik. Het stilzwijgen van God na deze gebeurtenis wordt hier m.i. overgeïnterpreteerd.


In het nawoord legt de auteur zijn gevolgde werkwijze uit. Hij heeft gekozen voor het bijbelse verhaalgenre, verhalen die hij als een ‘noodzakelijk minimum’ beschouwt. Hij onderkent dat enkele (over)bekende verhalen ontbreken.


ISBN  9789043529624 | Paperback | 188 pagina's | Uitgeverij Kok | mei 2018

© Evert van der Veen, 9 juni 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER