Non-fictie

Roel A. Bosch

Er zijn
Keltisch-christelijk geloven
Roel A. Bosch


Roel Bosch is predikant in Zeist en is al sinds zijn jeugd, toen hij in gereformeerde kerkbanken woorden uit de Psalmen hoorden over rivieren die zullen klappen en bergen die zullen jubelen (Psalm 98), geïnteresseerd in de Keltische spiritualiteit. Al wist hij als jochie van tien, toen hij in die saaie kerk de lampjes van het plafond aan het tellen was, natuurlijk nog niet dat dat zo heette. Maar hoe ouder hij wordt hoe vaker hij er in de natuur achter komt dat voor hem dáár de oorsprong van God en geloven ligt; in de roepende boomkevers, in de puttertjes die in de herfst neerstrijken op de distels in de kale vlaktes en in al het andere van de wonderschone natuur.
In zijn studententijd komt hij in aanraking met het Keltische geloof en ontdekt hij dat alles wat hij zelf niet zo goed onder woorden kan brengen dáár voor hem in liederen en oude teksten te vinden is. Met name in de Carmina Gadelica, een verzameling oude Keltische teksten. Hij gaat in die periode met een studentengroep voor het eerst naar de Iona-community in Schotland en zal zijn leven lang met die gemeenschap verbonden blijven. Hij vertaalde inmiddels veel Keltische liederen en is actief betrokken bij de Ionagroep Nederland.


In veel Keltische geschriften staan de dagelijkse handelingen centraal. God is in alles en wordt bij álle zaken betrokken, of het nu bij een verdwaalde koe of bij het karnen van boter is, God wordt overal bij uitgenodigd;


Gij die de maan laat stralen,
Gij die wei en stal hun vee geeft,
Gij die zee en vis beek zendt,
Stuur ons boter op zijn tijd!


De natuur speelt zoals gezegd een centrale rol. Waar je ook kijkt in de schepping, God is in alles aanwezig. De teksten zijn vaak kinderlijk eenvoudig maar bevatten veelal een diepere laag. Vaak ook is het een oproep tot vertrouwen, verwondering en stilte. Of een bede om nabijheid bij de dingen van de dag;


Laat er leven zijn in mijn woorden,
laat wat ik zeg er toe doen,
geef me kleur op mijn gezicht,
zegen de weg die ik ga.
Moge de liefde die Jezus Christus ons schenkt
Mij doen openstaan voor iedereen.
Als ik door de bossen trek,
als ik door de bergen ga,
als ik valleien doorkruis, woest en ver.


Wat aanspreekt is de gedachte dat God in en bij alles is. Hij is volgens het Keltisch geloof te vinden in alles om ons heen en betrokken bij de kleinste handelingen van ons leven. God is daar waar jij bent, in het hier en nu, in het landschap waarin je je bevindt en in de mensen die je ontmoet
Een ander centraal punt is dat ieder mens telt en we daarom de plicht hebben om voor elkaar te zorgen en ons om elkaar te bekommeren. Deze gedachte vindt je uiteraard ook in andere godsdiensten en ook buiten de kerk, maar het is mooi om te lezen hoe de Kelten daar ook in vroeger tijd al vorm aan gaven in hun liederen en geschriften. De Keltische predikant Jim Cotter vertolkte deze visie op rechtvaardigheid naar het hier en nu; met het volgende gebed;


Wie geen geld hebben voor het gas,
wie ver moeten lopen voor een uitkering,
wie gaan met gebogen rug;
God van compassie en macht, verlos hen, bevrijd hen,
help hen overeind.
Wie gaan voor het eigen gemak,
wie rivieren en stromen vervuilen,
wie dioxine loslaten op de wolken;
God van recht en macht, beteugel hen, bestraf hen, dwing hen op de knieën.
Wie zweten in machinekamers,
wie hun gezondheid verliezen aan hun werk,
wie wonen in een bos waarvan de bladeren verschrompelen;
God van compassie en macht, verlos hen, bevrijd hen,
help hen overeind.


Ik had misschien iets meer een thematisch boek verwacht, een verhandeling met een kop en een staart over wat het Keltische geloof nu precies behelst. Dat is dit boek niet, het is associatief, het stipt thema’s uit het Keltische geloof aan en schetst door middel van teksten verhalen een beeld, maar het blijft bij een tipje van de sluier. Misschien is dat met opzet gedaan, om ons nieuwsgierig te maken en hongerig naar meer. In dat geval is de schrijver in zijn missie geslaagd.


ISBN  97890021143408 Paperback 144 pagina’s  Uitgeverij Meinema  maart 2013

© Willeke 10  juni 2013

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER