Non-fictie

Ronald A.R. Aarsen

Voordat ik gedenk te sterven
Ronald A.R. Aarsen


De auteur werkte op het ministerie van Buitenlandse Zaken en lijdt aan bloedkanker. Wanneer hij hoort dat er geen genezing meer mogelijk is, wil hij zijn gedachten over het hiernamaals op papier zetten zodat deze bewaard blijven. Hij heeft duidelijk zijn eigen gedachten maar is ook van mening: ‘ik gun iedereen zijn eigen geloof’, pag. 13.


Hij beschrijft kort en krachtig zijn visie op wetenschap en religie waarbij met name het christelijk geloof aandacht krijgt:


‘Religie of geloof kan worden gezien als een poging om het universum en het bestaan van de mens daarin duidelijk te maken maar tevens als een reactie op wat hij ziet als de openbaring van een hogere macht’, pag. 29.


Hij schrijft over sterven, bijna-dood ervaring, hemel en hel, eeuwigheid en besluit dit deel met de woorden:


‘Tot zover het overzicht van onderwerpen die voor zover ik weet de stand van de wetenschap en religie weergeeft met de kennis van nu. Vanuit die kennis heeft mijn geloof en wat ik denk zich verder ontwikkeld en verdiept.

Houd voor ogen dat mijn interpretatie van geloven en denken de volgende is:

Geloven: overtuigd zijn dat iets waar is.

Denken: nadenken en overwegen, pag 51.'


In het tweede deel komt zijn persoonlijke overtuiging naar voren. Die is open en liberaal van inhoud. Hoewel Aarsen kerkdiensten bezoekt, heeft hij geen echte geloofsovertuiging, zo zegt hij waarin hij een relatie tot God of een god ervaart. Hij noemt zich atheïst, realist en humanist en houdt de optie naar iets dat meer is dan wij weten of ervaren wel open.


Een lezenswaardig boekje waarin velen zich zullen herkennen.


ISBN 978 94 61852 298 | Paperback | 81 pag. | Village Leersum | oktober 2018

© Evert van der Veen, 19 november 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER