Non-fictie

Robert Jan Blom

http://robertjanblom.nl

 

Reïncarnatie
Wat is reïncarnatie? Reïncarnatie, óók in andere culturen. Over zielen en vorige levens.
Robert Jan Blom


In dit boekje probeert Robert Jan Blom in razende vogelvlucht alle aspecten van reïncarnatie te vatten. Naast beschrijvingen van wat hij denkt dat reïncarnatie is, heeft hij ook persoonlijke verhalen opgenomen van mensen die ervaringen beschrijven die zouden moeten bewijzen dat er sprake zou kunnen zijn van het reïncarneren. Ik schrijf 'wat hij denkt dat reïncarnatie is', omdat nergens duidelijk wordt waar Blom zijn ideeën vandaan heeft gehaald.


In zijn eerste hoofdstuk die de vraag zou moeten beantwoorden wat reïncarnatie is, zou zijn eerste zin daarop antwoord moeten geven. Hij schrijft De aanduiding 're-incarneren' betekent: 'opnieuw in het vlees geboren worden'. Wie de term reïncarnatie intypt in Google krijgt inderdaad een dergelijke beschrijving met als verschil dat Blom vergeet te vermelden dat het de ziel is, die opnieuw in het vlees geboren wordt. Hij schrijft over Iets dat blijft voortleven, nadat het aardse leven het heeft opgeven.


Blom citeert veel vaker in dit boek, zonder enige vorm van verwijzing wat zijn bron daarbij is. Zelfs ieder hoofdstuk begint met een citaat, waarvan de lezer moet raden aan wiens brein dat citaat ontsproten is. Ik vind dat altijd jammer, omdat ik het fijn vind te weten van wie sommige mooie citaten afkomstig zijn.


Wat mij echt stoorde in dit boek, is dat Blom de overgang naar 'een' of hét hiernamaals en reïncarnatie op één hoop lijkt te gooien. Verhalen van mensen die een bijna-dood-ervaring beschrijven lijken te worden opgevoerd als zijnde een verwijzing naar reïncarnatie. Nergens vermeldt of beschrijft hij dat dit wellicht het voorstadium c.q. een tussenstadium zou kunnen zijn voor een latere eventuele reïncarnatie.
Kortom het hele boekje is, wat mij betreft, nogal kort door de bocht. Net als de tweede vraag uit de ondertitel, Reïncarnatie, óók in andere culturen. Hoezo óók? Het wiel van reïncarnatie is niet in onze cultuur uitgevonden, zie Wikipedia Reïncarnatie


Wat ik wel met veel belangstelling heb gelezen zijn de persoonlijke verhalen van mensen. Daarvan is echter ook de herkomst volledig onbekend. Zijn dit verhalen die de auteur zelf rechtstreeks uit de monden van de vertellers heeft opgetekend of heeft hij deze via een andere bron verkregen?

Het boekje leverde mij dus meer vragen op dan antwoorden. Op de persoonlijke verhalen na, zou ik dit boekje van Blom dus niet lezen als ik echt meer te weten zou willen komen over hoe op dit moment (in de wetenschap) gedacht wordt over reïncarnatie. Misschien kan van een auteur die zo'n hoge productie heeft voor wat het schrijven van boeken betreft niet verwacht worden dat hij bij het schrijven van een boek over een onderwerp waar heel veel over te leren valt, zeer zorgvuldig te werk is gegaan en dat is voor de lezer heel jammer.


Over de auteur:
Van schrijver / journalist Robert Jan Blom verschenen 130 boeken. Zijn omvangrijke oeuvre bestaat vooral uit non-fictie, echter, ook gedichtenbundels, romans en korte verhalen verschenen van zijn hand. Hij schreef tientallen managementboeken, journalistieke werken en cadeauboeken.


ISBN 9789463381796 | Paperback | 198 pagina's | Uitgeverij Aspekt | juni 2017

© Ria, 15 augustus 2017

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER