Non-fictie

Christopher Lloyd

Van oerknal tot nu
Het complete verhaal van onze geschiedenis
Christopher Lloyd’Een feest om te lezen’ staat op de voorkant van dit prachtig uitgevoerde boek te lezen. Een citaat uit het Noord-Hollands Dagblad en een citaat dat ik volledig kan onderschrijven. Het boek van Lloyd beschrijft in begrijpelijke taal alles wat je wilt weten over onze geschiedenis, zoals de titel belooft Van oerknal tot nu! Het boek is, naar mijn mening, door iedereen te lezen en je krijgt in minder dan 500 bladzijde heel veel informatie over heel veel uiteenlopende onderwerpen. Lloyd heeft deze informatie chronologisch gerangschikt en de uiteinde van de pagina’s zijn voorzien van een kleur. Die kleuren duiden de verschillende perioden in de geschiedenis aan. De pakkende hoofdstuktitels als bijvoorbeeld Timboek-taboe en Boeken en buskruit geven aan in welke periode je, je als lezer bevindt.


Vooral de jonge lezers zullen uit dit ene boek veel kunnen leren over uiteenlopende onderwerpen. Oudere lezers, waar ik mezelf onder schaar, kunnen veel leren over onderwerpen waar ze niet zo in thuis zijn. Voor mij was dat met name het eerste deel over de oerknal, de vorming van de aarde en het ontstaan van het leven op de aarde. Een onderwerp dat voor mij voor het eerst goed te begrijpen was door de manier waarop Lloyd dit heeft beschreven. Het boek van Lloyd voorziet niet alleen in duidelijke informatie, maar zet je ook aan tot nadenken. Ditzelfde eerste deel heeft mij veel doen nadenken over de discussies over klimaatverandering die op dit moment in volle hevigheid gevoerd worden. Dat vind ik prettig van het lezen van een boek zoals Lloyd dat heeft geschreven. Op zich bevat het boek historische feiten, zoals we die tot nu toe kennen, maar het nodigt ook uit tot verdere interpretatie. Lloyd is een historicus, die in zijn boek duidelijk laat merken dat veel zaken uit de geschiedenis een constructie zijn, die geïnterpreteerd is op grond van de feiten die tot nu toe bekend zijn. Daarnaast legt Lloyd verbanden tussen verschillende zaken of personen en doet dit in het boek via een verwijzing naar de betreffende bladzijde. Zo beschrijft hij op bladzijde 230 de opkomst en ondergang van het rijk van Alexander de Grote en het feit dan keizer Caracella zich beschouwde als reïncarnatie van Alexander. De schrijver verwijst dan naar bladzijde 239 om te lezen hoe het kwam dat Caracella steeds gekker werd.


Ten slotte kan ik nog melden dat het boek van Lloyd rijkelijk is voorzien van illustraties, welke de tekst op een plezierige manier verduidelijken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kaarten waarop onder andere te zien is hoe de mens zich over de aarde heeft verspreid, maar ook om foto’s van gebruiksvoorwerpen en voorwerpen die door de mens zijn vervaardigd als uiting van religie of kunst.
Dit alles maakt het boek van Lloyd tevens tot een prima naslagwerk, waarin, mede door de overzichtelijke indeling, gemakkelijk iets op te zoeken is.


Christopher Lloyd  sloot zijn studie geschiedenis in het Engelse Cambridge af met een dubbel cum laude. Als redacteur van het weekblad Sunday Times werd hij in 1994 uitgeroepen tot wetenschapsjournalist van het jaar.


ISBN 9789046813393 | Gebonden 479 pagina's | Nieuw Amsterdam Uitgevers | 2012
Oorspronkelijke titel: What on Earth Happened? The Complete Story of the Planet, Life & People from the Big Ban to the Present Day
(eerder, in 2008, verschenen als Wat is er in hemelsnaam gebeurd?)  Vertaald door: Jaap de Berg  Illustraties: Andy Forshaw

Ria, 28 augustus 2012

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER