Non-fictie

Bert Keizer

Voltooid
Nieuw licht op een zelfgekozen dood
Bert Keizer


" 'Voltooid' van Bert Keizer is onderdeel van de essayreeks Nieuw Licht, waarbij Nederlandse denkers een klassiek geworden essay naar de hedendaagse wereld toe trekken om te zien hoe houdbaar de ideeën zijn. Arts en filosoof Bert Keizer herleest als ervaren stervensbegeleider 'Over zelfdoding' van David Hume en werpt nieuw licht op de praktijk en de theorie van een vrijwillig levenseinde."


Aardig is de observatie dat het woord 'voltooid' schrijftaal is. De auteur is sinds zijn pensioen aan de Levenseindekliniek verbonden en komt in die hoedanigheid in contact met mensen die hun leven als 'voltooid' beschouwen. Ze wíllen niet meer, kúnnen soms niet meer, het hóeft van hen niet meer. Hoe gaan we daar mee om?


De auteur ziet het probleem van grensvervaging: wat is uitzichtloos en ondraaglijk lijden? Lopen we niet het gevaar dat er zich steeds nieuwe groepen mensen aandienen die ook van mening zijn aanspraak te kunnen maken op hulp bij levensbeëindiging?


Keizer geeft geen afgerond en helder antwoord op deze diepe vragen. Daarvoor neemt hij de mensen om wie het gaat te serieus en ziet hij teveel aspecten waar we rekening mee dienen te houden. Misschien komt hierin tot uiting dat hij behalve arts ook filosoof is. Daarom is het goed dat een aantal cases ter sprake komt waarin concreet wordt over wie we het hebben in de discussie over voltooid leven. De ene mens is de andere niet maar duidelijk is wel: 'Er zijn kennelijk nogal wat mensen die op humane wijze een eind aan hun leven willen maken', pag 71.


Het boekje is klein maar de inhoud vergt wel aandachtige lezing.


ISBN 9789026341137 | Paperback | 94 pagina's | Ambo Anthos | februari 2018

© Evert van der Veen, 19 februari 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER