Non-fictie

Nelleke Noordervliet

http://www.nellekenoordervliet.nl/

 

De leeuw en zijn hemd
Nelleke Noordervliet


Nelleke Noordervliet schreef voor de Boekenweek in 2013 een essay, en sluit daarin aan bij het thema ‘Gouden tijden, zwarte bladzijden’.
Net zoals ze dat deed in haar roman ‘Vrij man’  is zij zelf een deel van het verhaal als een soort journalist die vragen stelt aan de hoofdpersoon die geleefd heeft in vroeger tijden.
Als wij denken aan het verleden dan doen we dat natuurlijk vanuit ons eigen wereldbeeld en met wat we nu weten. Nelleke Noordervliet probeert het tijdsbeeld op te roepen waarin haar personages geleefd hebben.
Natuurlijk heeft ze daar wel de nodige boeken en bronnen voor geraadpleegd, zodat ze er waarschijnlijk dichtbij komt, maar wéten zullen we het nooit.
In dit boekje gaat ze terug naar de Gouden Eeuw, naar de tijd van de patriotten, naar de tijd rond 1900 en naar de jaren ‘50. Steeds ontmoet ze verschillende prominenten en ook gewone burgers, met wie ze in discussie gaat over juist die onderwerpen die wij met de ogen van nu toch met enige afkeuring bekijken: slavernij, zelfverrijking, en de Indonesische kwestie.
Ze kan niet anders dan ons, lezers, laten zien hoe mensen ook in die tijd slachtoffer waren van de omstandigheden. God en de dominee hadden veel te vertellen; en ook toen was geld het grote goed, waardoor er een excuus was voor het uitmoorden van complete dorpen, en waardoor het leven van een slaaf niets waard was.
Met historicus Johan Huizinga vormt ze de afsluitende alinea.

‘Ik heb gezien hoe het succes van de Gouden Eeuw tot toetssteen werd gemaakt van onze identiteit. En hoeveel moeite we daarmee hadden. Rond 1800 de schaamte dat de erfenis erdoorheen was gejaagd, maar ook de hoop op een nieuw elan. Rond 1900 de borstklopperij: we zijn beter dan toen, en nu rond 2000 hebben we eigenlijk geen contact meer met dat verleden, of het moest zijn dat we ons schamen voor de fouten en de succes onszelf niet meer toerekenen. Evenwichtig en open is dat niet.’

Het boekje laat je even stilstaan bij onze eigen arrogantie. Natuurlijk hebben wij ook niet de wijsheid in pacht. En zijn wij evengoed kinderen van onze tijd.  

ISBN 9789059651968   | Paperback |64 pagina's | Cpnb | maart 2013

© Marjo, 12 augustus  2013

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER