Non-fictie

Cees den Heijer

Jezus, een mensenleven
Een geschiedenis van een mens onder de mensen
Cees den Heijer


'Naar huidige wetenschappelijke inzichten is het niet meer de taak van de exegese dogma's een dienst te bewijzen. De exegeet heeft geen andere taak dan de tekst zo goed en zo volledig mogelijk te verklaren'.


Uit de eerste zin wordt de kritische positie van de auteur duidelijk: dogma's (vastomlijnde, aan geen discussie meer onderhevige leerstellingen) zijn vaak de kerkelijke bril geweest waardoor teksten werden gelezen. Daar moet Den Heijer weinig van hebben. Binnen de omvang van dit boek hadden evangelieteksten echter meer naar voren kunnen komen door duidelijker keuzen te maken. Nu is de auteur te ambitieus en lijkt het alsof hij persoonlijk de balans opmaakt en ‘alles’ nog eens wil bespreken.


Het grootste deel van dit boek bestaat namelijk uit - boeiend beschreven - kerkgeschiedenis met het accent op de christologie (leer van Christus) maar waarin vooral veel theologen naar voren komen. Uiterst interessant en leerzaam want Den Heijer kan goed vertellen en verstaat de kunst om zaken helder te presenteren. In feite komen 20 eeuwen christendom voorbij en dat biedt een mooi overzicht. Wanneer de auteur zich hier echter had beperkt, had hij meer aandacht aan de persoon, het leven en de betekenis van Jezus in de context van zijn tijd kunnen besteden want dat is toch wat de boektitel ‘een mensenleven’ belooft.


De apocriefe evangeliën hadden historisch gezien beter in hun ontstaanstijd aan de orde kunnen komen; dan hadden ze direct met de kanonieke (overeenkomstig de kerkelijke wetten) evangeliën vergeleken kunnen worden.


Aan het slot is hij eerlijk:


'Ik heb afscheid genomen van het klassieke christologische dogma. Jezus was geen godenzoon en al helemaal geen God. Hij was een mens van vlees en bloed, een mens onder de mensen. Wel een mens die door zijn doen en laten de aandacht trok, een charismatische persoonlijkheid die indruk maakte op zijn tijdgenoten en volgelingen. Ik heb al eerder te kennen gegeven dat ik ook afscheid heb genomen van de klassieke verzoeningsleer.... Jezus' kruisdood is het verschrikkelijke einde van een boeiend mens die als het ware tegen de stroom in vrede en liefde nastreefde. Zijn levensweg, zijn woorden en daden zijn voor mij een bron van inspiratie. In die zin waag ik het toch mij een volgeling van Jezus van Nazareth te noemen', pag 588.

Geen boek om in enkele uurtjes uit te lezen maar wel een mooie, ménselijke introductie op Jezus.
Opvallend genoeg zijn er geen voetnoten of literatuurverwijzingen, iets dat je in een boek van deze omvang toch wel zou verwachten (maar dan was het nóg dikker geworden…)

ISBN 9789492421395 | Paperback | 606 pagina's | Uitgeverij Van Warven | december 2016

© Evert van der Veen, 2 maart 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER