Non-fictie

Tomáš Halík

http://halik.cz/en

 

Raak de wonden aan
Over niet zien en toch geloven
Tomáš Halík


Het motto van Gregorius de Grote voor in het boek typeert de inhoud: ‘Voor ons geloof hebben wij meer aan het ongeloof van Tomas dan aan het geloof van de gelovige leerlingen’. De titel is ontleend aan Tomas die Jezus’ wonden aanraakt en van daaruit tot de belijdenis komt: ‘Mijn Heer! Mijn God!’


De nadruk in dit boek ligt op de wonden van Jezus’ kruisiging en die originele invalshoek brengt een doorleefde, op mensen en God betrokken theologie teweeg. Door Jezus’ wonden komen we dichter bij de wonden van de wereld en leren we daar met Jezus’ ogen naar kijken. De gewonde en opgestane Jezus wordt gelijk aan mensen die gewond zijn geraakt in hun leven: ‘dus zijn alle pijnlijke wonden, alle leed van de wereld en de mensheid Christus’ wonden’, pag. 16. God zélf komt in Hem gewond en zonder terughoudendheid tot ons.


Dit boek belicht deze invalshoek diepgaand en daagt uit om de ‘last van het geheimenis’ te verdragen. Kunnen wij deze verborgenheid van God verdragen? ‘De God in wie geloven, bevindt zich niet ‘achter de werkelijkheid’, maar is de diepte van de werkelijkheid, haar geheimenis, Hij is ‘de werkelijkheid van de werkelijkheid’, pag. 59.


Het boek is een oproep tot ‘niet-onverschilligheid’ en de moed om de wereld in haar ware, vaak ongemakkelijke realiteit te zien. Ze brengen Tomas en ons tot Christus en door Hem tot allen die op de een of andere door het leven zijn beschadigd. In Jezus’ wonden herkennen we onze eigen verwondingen die we in het leven en in ons geloven oplopen. Elke wond is dan ook een vraag naar de zin van ons bestaan, een hernieuwd zoeken naar betekenis.


Gewond geloof is geen ideologie maar een weg die naar het kruis van Christus verwijst. Door die acceptatie alleen al veranderen wij. Wij kunnen slechts genezing vinden wanneer wij bereid zijn de waarheid over onszelf te aanvaarden. En: ‘Ik mag wonden hebben! Dat is een grote, bevrijdende stap op weg naar genezing’, pag. 160.


Een uitspraak van Anselm Grün – oorspronkelijk is deze van de psycholoog Carl Jung – is treffend: ‘alleen een gewonde arts kan anderen genezen, pag. 170. Vanuit de wonden van de opgestane Heer zien we ook anders naar de wonden van medemensen en naar onze eigen verwondingen. Jezus maakt ons daar gevoelig voor.


De ontmoeting tussen Tomas en Jezus is de hoofdlijn in dit boek die in de meeste hoofdstukken terugkeert. Maar er zijn ook enkele andere onderwerpen zoals vergeving waarbij de aanslag op paus Johannes Paulus II en zijn reactie naar de dader ter sprake komt.


In een beschouwing over het gebed maakt Halík een prachtige opmerking: ‘Het antwoord van God is in ons eigen leven, nu in alle rust en met enige distantie gelezen’, pag. 100. Wie bidt, gaat zijn leven anders beschouwen en ziet de dingen vanuit een goddelijk perspectief. Het gebed is een ‘uitruil van zorgen’.


Een zeer bijzonder en onderscheidend boek van een opmerkelijk origineel en diepzinnig theoloog!


ISBN 978 90 239 54170 0 | 180 pagina’s | KokBoekencentrum Utrecht | november 2018
Vertaling: Redactiebureau Kees de Wildt

© Evert van der Veen, 12 december 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER