Non-fictie

Frederiek Weeda

Draai niet om de dood heen
Frederiek Weeda


Flaptekst:
Frederiek Weeda heeft het boek geschreven dat ze had willen lezen toen haar man steeds zieker werd en doodging. Ze stond er vaak alleen voor. Niet dat vrienden of familie haar jonge gezin in de steek lieten, maar de meeste professionals wilden de dood niet benoemen, niet meedenken over het sterven. Om goed afscheid te kunnen nemen, moet je horen hoe de dood komt.
Deze gids biedt persoonlijke verhalen en praktische tips voor wanneer een dierbare naaste uit het ziekenhuis wordt ontslagen en thuis zal sterven.


‘'Ik had dit boekje liever niet geschreven. Maar het is er, om te laten zien wat je te wachten staat als je hoort dat een geliefde gaat sterven.'’: met deze zinnen die te denken geven, begint de schrijfster haar persoonlijke verhaal over het verlies van haar man. Het is niet zozeer een ervaringsverhaal – daarvan zijn er wel meer verschenen de laatste jaren – maar zij wil anderen vooral helpen met hetgeen ze zelf heeft ondervonden. De nadruk ligt dan ook op informeren over de stand van zaken en mogelijkheden, onderkennen van de situatie, uitleggen van wat er aan de hand is, helpen om tot een goede keuze te komen.  Het boekje is in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland tot stand gekomen en dat zegt al het nodige over de inhoud en de doelstelling.


In hoofdstuk 4 bijvoorbeeld bespreekt zij ‘praktische tips die ik graag had gehad’ zoals: benoem een woordvoerder (die familie en vrienden op de hoogte houdt van het ziekteproces), bespreek tijdig het sterven en de wensen rond het afscheid. Zij heeft dit zelf moeten leren, kwam er dikwijls te laat achter en vroeg zich naderhand af: waarom heeft niemand mij dit eerder verteld zodat we er ons voordeel mee hadden kunnen doen? Daarom is deze ‘checklist’ uitermate waardevol.


Het boekje is een pleidooi voor een open, menselijke benadering van kanker en kan mensen helpen om daar beter mee om te gaan wanneer het henzelf of hun naasten treft.


De schrijfster ziet graag dat de zorg meer palliatief i.p.v. curatief wordt. Dat lijkt nogal vanzelfsprekend in de laatste onomkeerbare fase van het leven maar nog steeds is dit pleidooi niet overbodig getuige tal van ervaringen van patiënten en hun naasten die het gevoel hebben dat ze tegen de medische stroom in moeten roeien.


Hoofdstuk 7 is blijkens de titel eveneens zeer praktijkgericht: ‘De symptomen op het sterfbed en wat je eraan kunt doen’. Hier bespreekt zij in heldere en voor iedereen toegankelijke taal tal van ziekteprocessen zoals blaaskanker, kortademigheid, vochtophoping.


Het is maar een klein boekje maar de inhoud is zinvol, doorleefd en voor iedereen herkenbaar. Waardevol!


ISBN 9789057125089 | Paperback | 109 pagina's | Uitgeverij Nieuwezijds | maart 2018

© Evert van der Veen, 23 april 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER