Non-fictie

Getty Images

https://www.gettyimages.nl

 De jaren 1910, 1920, 1930

Ineke Vander Vekens (Red)


Deze fotoboeken maken onderdeel uit van de serie De 20e eeuw in beeld. Een waardevolle serie die de gehele 20e eeuw in tijdperken van tien jaar omvat. Ieder boekje geeft een treffend tijdsbeeld van de samenleving, politiek, het menselijk leven, werk, cultuur maar ook oorlog, mode, vrije tijd, sport, wetenschap en transport.


De foto’s, afkomstig uit de beeldbank van ‘Getty Images’,  zijn van hoge kwaliteit, uiteraard in zwart-wit hetgeen de sfeer van de tijd versterkt. Dikwijls vertolken de foto’s iets van de toenmalige spanning of een - dreigend - conflict. Een andere keer zijn de foto’s vanuit een bijzondere invalshoek genomen waardoor een foto intrigeert. Wie deze boekjes doorbladert, krijgt goed zicht op hoe het toen was en wat er zoal speelde. De ‘droge’ geschiedenis gaat in deze serie echt leven! Korte bijschriften geven de benodigde historische informatie en plaatsen de foto’s in de juiste context zodat het meer is dan ‘plaatjes kijken’.


In het boekje over de jaren 1910 troffen mij de foto’s van de stakende mijnwerkers in Groot-Brittannië, de zinkende Duitse slagkruiser met de bemanning er bovenop en Lenin die in 1917 een redevoering houdt. Uiteraard krijgt de Eerste Wereldoorlog ruime aandacht. Vele aangrijpende foto’s van verwoeste steden, gesneuvelde militairen en modderige loopgraven illustreren de treurige zinloosheid van deze oorlog die miljoenen slachtoffers eiste en uiteindelijk de aanleiding werd tot de Tweede Wereldoorlog.


Het boekje over de jaren 1920 opent met een aantal foto’s van Hitler terwijl hij luistert naar opnamen van zijn eigen redevoeringen. Tegen zijn wil zijn deze foto’s bewaard gebleven en ze tonen op indringende wijze zijn demagogie. Een andere foto uit 1928 waarop 80.000 mensen in Berlijn een eed van trouw aan Hitler afleggen illustreert dat op huiveringwekkende wijze.
Typerend voor de inflatie in Duitsland is de foto waarop kinderen van papiergeld blokken hebben gemaakt waarmee ze een toren bouwen. Op een foto uit 1920 wordt een Duitse tank ontmanteld; dit was Duitsland opgelegd bij het vredesverdrag van de Eerste Wereldoorlog.
Beklemmend is de foto uit 1928 waar een bruidspaar hun huwelijkstaart met de bijl aansnijdt terwijl de aanwezigen de Hitlergroet brengen.
Aangrijpend is de foto uit 1921 van een sterk vermagerd kind in Rusland tijdens de burgeroorlog.
Een foto uit hetzelfde jaar in Engeland laat een varkensstal zien waarin mensen wonen omdat de economische crisis programma’s voor woningbouw stillegde.
Fascinerend is de foto uit 1923 waar archeologen de toegang naar de vierde kamer in de tombe van Toetanchamon openen.


In het boek over de jaren 1930 is het opkomende nationaal-socialisme zichtbaar op vele foto’s. Een foto uit 1939 laat marcherende nazitroepen in Neurenberg zien tijdens een parade van het partijcongres.
Een foto uit 1935 laat een weerzinwekkende Goebbels zien die op straat op heftige wijze aan het woord is. Van de Kristallnacht in 1938 zijn enkele foto’s opgenomen die een trieste sfeer van vernietiging overbrengen.
Prachtig is de foto van Ghandi uit 1930 tijdens de zgn. Zoutmars van 390 km waarin mensen protesteerden tegen het monopolie van de overheid op de zoutproductie.
Opmerkelijk is de foto uit 1939 waarop koningin Wilhelmina een openbare schuilplaats in Amsterdam bezoekt.


Deze waardevolle serie maakt vervlogen tijden voor nieuwe generaties weer toegankelijk. Een beetje jammer is dat er voor dit kleine formaat (16,2 x 14,6 cm) is gekozen. De foto’s zouden in een groter uitgegeven boek meer zeggingskracht hebben én ze verdienen die ruimte ook want ze zijn werkelijk prachtig.

(Klik op de titels voor het inkijkexemplaar)
De jaren 1910 ISBN 9789401444774 | Paperback | 320 pagina's | Uitgeverij Lannoo | september 2017
De jaren 1920 ISBN 9789401444798 | Paperback | 320 pagina's | Uitgeverij Lannoo | september 2017
De jaren 1930 ISBN 9789401444804 | Paperback | 320 pagina's | Uitgeverij Lannoo | september 2017


© Evert van der Veen, 23 april 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER