Non-fictie

Hans Alderliesten

https://hansalderliesten.wordpress.com

 

Grote denkers over grote dingen
365 keer inspiratie
Hans Alderliesten


Het boek is opgezet aan de hand van - eigentijdse - levensthema’s als o.a. aandacht, dood, geluk, identiteit, mode, onderwijs, schoonheid, taal, toewijding, verantwoordelijkheid, vriendschap en waarheid.


Het kan als dagboek worden gebruikt omdat er voor elke dag van het jaar een korter of langer citaat is waarvan de lengte nogal uiteen loopt. De charme van citaten - meestal kernachtig - is tegelijk ook enigszins de zwakte omdat de context ontbreekt. Het boek heeft een mooi motto: ‘Goede ideeën zijn besmettelijk en krachtige citaten inspireren om aan een mooiere wereld te werken. Durf te denken!’, pag. 7.


Onder de geciteerde filosofen bevinden zich o.a. Simone Weil, Pascal, Descartes, Confucius, Kant, Fromm, Plato, Seneca, Sartre, Nietzsche en Plato. De aanduiding ‘filosofen’ is niet helemaal juist want er zijn ook theologen als Bonhoeffer, Augustinus, Calvijn en Kiekegaard van wie o.a. deze uitspraak wordt geciteerd: ‘Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd’.


Een opmerkelijk en tegelijk eigentijds aandoend citaat is nummer 34 van Maarten Luther: ‘Een kerkhof moet zo aangelegd zijn dat het de bezoeker tot meditatie uitnodigt’. Dat klinkt interessant in onze tijd waarin er zoveel aandacht is voor afscheid nemen.


Verder worden schrijvers als Victor Hugo, Tolstoj en Solzjenitsyn genoemd maar er komen ook andere wetenschappers voor als diplomaat Dag Hammerskjöld, advocaat Abel Herzberg en uitvinder Einstein. Tevens zijn enkele dichters als Bloem, Nijhoff en Guido Gezelle aanwezig benevens politici als Reagan en Kennedy met deze historische uitspraak: ‘Vraag niet wat uw land voor u kan doen, maar vraag wat u kunt doen voor uw land’.


Van Nelson Mandela is deze gedachte opgenomen: ‘Actie zonder visie is niet meer dan tijdverdrijf. Visie zonder actie is alleen maar dagdromen. Visie met actie kan de wereld veranderen’.


In een dergelijke bundel is het onvermijdelijk dat niet elk citaat even krachtig en treffend overkomt. Ook de plaatsing onder genoemde thema’s doet niet altijd helemaal recht aan het citaat dat soms in een andere context is geschreven en nu onder een andere kopje wordt gezet maar storend is dat niet. 


Bijzonder is het citaat 35 van Conficius: ‘Bij je geboorte lachte iedereen en was jij de enige die huilde. Leef zo dat wanneer je sterft iedereen huilt en jij de enige bent die glimlacht’.


Mooi blijft deze vaker geciteerde wijsheid:
‘Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen.
Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien’.


Dit citaat wordt hier toegeschreven aan Franciscus van Assisi maar vaak wordt ook de Amerikaanse theoloog Reinold Niebuhr als auteur genoemd.


Achterin worden alle personen kort omschreven zodat de lezer weet uit welke tijd en context een citaat afkomstig is.
Een mooie bundel!


Hans Alderliesten is adviseur maatschappelijke vraagstukken en bekleedt verschillende bestuurlijke functies. Als amateur-filosoof verdiept hij zich in wat denkers door de eeuwen heen doorgaven.


ISBN 9789021145006 | Hardcover | 144 pagina's | Uitgeverij Meinema Utrecht | juli 2018

© Evert van der Veen, 10 augustus 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER