Non-fictie

Frank Meester

Zie mij
Filosofie van de ijdelheid
Frank Meester


Frank Meester wilde vroeger het liefst elke dag op TV in een praatpanel en werd gedreven door zijn toenmalige idool Lous Haasdijk, een presentatrice met een heel grote bril die ook regelmatig in het panel van de AVRO-quiz Babbelonië te zien was. Bij hem thuis vonden ze dat maar niks. Dat was maar ijdelheid...


In Zie Mij wordt het eten van de verboden vrucht door de eerste mensen, Adam en Eva, niet als zonde gezien, maar als een daad van eigenzinnige ijdelheid, een heldendaad, die zich terecht keerde tegen de willekeur van het verbod.
Het waren niet de mensen maar God die een zonde beging met zijn willekeur, en doordat Hij Zijn Zoon aan ons offerde en wij, ijdele mensen, dit offer accepteerden, hebben wij ons met God verzoend. Wij zijn dus niet belast met de erfzonde, maar eerder met een neiging tot heldhaftigheid door ons ijdel te gedragen.


Dat Meester ijdelheid als een deugd ziet, komt omdat hij ijdelheid ziet als het juiste midden tussen aandacht voor jezelf en rekening houden met anderen. IJdelheid houdt het midden tussen Narcissus die uitsluitend oog voor zichzelf heeft en Echo die alleen de laatste woorden kan herhalen van wat de ander tegen hem zegt, omdat hij zichzelf helemaal wegcijfert.
Een ijdel persoon vindt zichzelf erg belangrijk maar hij houdt ook erg rekening met de mening van een ander omdat hij door die ander als een begaafd persoon wil worden gezien. Zie hier de positieve kracht van ijdelheid, wij allen doen ons best en proberen optimaal te presteren omdat wij door anderen gewaardeerd willen worden.


Volgens Frank Meester worden we door onze aangeboren ijdelheid gedreven om te presteren en zo iemand te worden; "want we zijn eenmaal niet veel meer dan de verhalen die anderen over ons vertellen".
Zie Mij
is een pleidooi tegen valse bescheidenheid en geeft goede argumenten om als iemand zijn of haar kop eens boven het maaiveld uitsteekt deze niet onmiddellijk spreekwoordelijk  hoeft te worden afgekapt. Het is misschien wel zo aardig om in plaats daarvan te genieten van de bijzondere gaven bij jezelf en anderen. De uitkomst van dit proces is dat wij kunnen genieten van kunst en een steeds aangenamer leven kunnen leiden door de successen in de ontwikkeling van wetenschap en techniek.


Frank Meester is filosoof, schrijver en muzikant. Samen met zijn broer Maarten schreef hij onder meer de succesvolle boeken Meesters in de filosofie en Meesters in de religie

 
ISBN 9789020409147 Hardcover 141 pagina's | L.J. Veen | oktober 2010

© Cavendish, 23 augustus 2011

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER