Non-fictie

Steffie van den Oord

altLiefde in oorlogstijd
Steffie van den Oord


Als mensen hun vele ongelooflijke en gevaarlijke belevenissen nog na kunnen vertellen, mogen ze zich tot de gelukkigen rekenen.  Of toch niet?
Ze werden uitgescholden, fysiek bedreigd, als paria’s behandeld, en werden vaak gedwongen te zwijgen.
Hoe leef je door als je niet mag praten over wat je overkomen is? Want ze hebben het niet zelf opgezocht: liefde overkomt je immers. Amor schiet zijn pijlen af zonder onderscheid des persoons. Hij denkt niet na of de relatie waar hij zijn pijlen voor afschiet wel zo geslaagd zal zijn! En zo tekent Steffie Van den Oord verhalen op van mensen die hun liefde beleefden in de oorlog. Een Nederlands meisje dat valt voor een Duitse marineman, en als ze beiden de oorlog weten te overleven met hem mee gaat naar Duitsland; een joodse vrouw en een joodse man die door een ongelooflijk toeval naar dezelfde plek afgevoerd worden en elkaar daar iedere dag op afstand even kunnen zien. Het zorgde ervoor dat ze het konden volhouden, zeggen ze, nu ze saampjes in Amsterdam geïnterviewd worden.


‘Stom toeval, of puur geluk, daar heeft het mee te maken:  dat we getrouwd zijn in Westerbork, dat we in een van de eerste wagons zaten (opmerking: dat betekende dat zij ingedeeld werden voor werk, als het gewenste aantal bereikt was, werd de overgebleven mensen naar de gaskamers gebracht) honderd getrouwde vrouwen uit de eerste wagon, de rest is weg...’


Er is het verhaal van de vrouw die met een Duitser omging om zo des te beter te kunnen camoufleren dat er bij haar thuis onderduikers zaten. Zij werd bestempeld als moffenhoer en ontsnapte maar net aan de kaalscheersessie. Natuurlijk een verhaal over een meisje dat viel voor een Canadees, die later zonder adres achter te laten terugkeerde naar zijn land. En dan blijkt het meisje zwanger.
Een vrouw wiens echtgenoot overtuigd NSB-er wordt, terwijl zij daar niets van moet hebben. Maar ze wordt er op aangekeken en haar kinderen ook.
Verhalen over ´Ostarbeiterinnen´die vallen voor arbeiders uit Nederland, en mee trekken naar een voor hen onbekend en onverstaanbaar land.
Het klinkt allemaal erg koel als je het zo neerschrijft, maar het zijn stuk voor stuk mooie verhalen, verteld door de betrokkenen zelf, en opgeschreven door Steffie Van den Oord.
Het zijn liefdesverhalen, maar dan wel over liefdes die in een bijzondere tijd ontstonden onder voor ons bijna niet te vatten omstandigheden. En dan bedoel ik niet alleen de oorlog, maar ook de stad en het platteland van de jaren dertig, een tijd met totaal andere normen en zeden. Een tijd waarin men nauwelijks buiten het eigen kleine kringetje kwam. En nu barst de wereld open…


ISBN 9789025418496  | hardcover | 348 pagina's| Contact| maart 2006

© Marjo, 11 maart  2013

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER