Non-fictie

Rob Riemen

De eeuwige terugkeer van het fascisme
Rob Riemen


De kern van het betoog in dit als pamflet te beschouwen boek  ‘De eeuwige terugkeer van het fascisme’ is dat als een maatschappij, zijn geestelijke kernwaarden als de waarheid, het goede, de schoonheid etc. verliest en vrijwel uitsluitend alleen nog oog heeft voor het economische perspectief deze vanzelf de weg voorbereidt naar één of andere vorm van fascisme.


Zo wordt door Riemen het verschijnsel Wilders en zijn beweging expliciet aangeduid als het prototype van hedendaags fascisme. Hij is zich zeerwel bewust van het taboe in Europa dat op de term fascisme rust, maar zoals onder andere Albert Camus en Thomas Mann ons waarschuwden dat met de beëindiging van de tweede wereldoorlog het verschijnsel fascisme daarmee niet vanzelf verdween, is het van het grootste belang dat wanneer het weer opduikt het als zodanig te duiden. ‘Het fascisme is als ware een bacil die in het lichaam van de massademocratie altijd virulent aanwezig zal zijn.’ De manier waarop het fascisme zich echter manifesteert zal in iedere tijd zijn eigen leugenachtige gedaante aannemen, vooral ook omdat het zoals Palmiro Togliatti in 1935 in een eerste analyse van het verschijnsel er reeds op wees dat er geen enkel idee of universele waarde achter zit.


Ondertussen is de PVV tot één van de grootste politieke partijen uitgegroeid, omdat volgens Rob Riemen de bestaande partijen uit puur opportunisme hun gedachtegoed verloochenen waardoor de traditionele achterban afhaakt, en intellectuelen die beter moesten weten een gemakzuchtig nihilisme cultiveren. De laatste decennia draaide alles om snel geld verdienen en iedereen dacht via aandelenhandel rijk te worden. Deze snel-rijk-wereld behoort door de financiële crisis nu tot het verleden en door de sterke verwaarlozing van de geestelijke waarden bestaat er een groot gevoel van leegte en doelloosheid waarin het fascisme weer groot kan worden. Een belangrijk kenmerk van het fascisme is dat er voor de in grote getale gevoelde onvrede een zondebok moet worden aangewezen, in onze tijd is dat de islam waar deze onvrede op wordt geprojecteerd, maar in werkelijkheid er niets mee te maken heeft.


Rob Riemen wil met zijn pamflet aanwijzen waar onze samenleving ernstig in te kort schiet als het gaat om belangrijke geestelijke waarden zoals waarheid, goedheid, schoonheid, vriendschap, rechtvaardigheid, compassie en wijsheid.
Een sterk pleidooi dus om ons te bezinnen op wat werkelijk van waarde is in ons leven, en dit pamflet is daartoe een belangrijke aanzet om deze discussie te voeren. Belangrijk om te lezen dus, al zou ik het woord fascisme wijzigen in populisme.


ISBN 9789045018560 Paperback 62 pagina's | Atlas | november 2010

© Cavendish, 5 februari 2011

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER