Non-fictie

Ivan Wolffers

Gezond
De mens, zijn gezondheid en de gezondheidszorg
Ivan Wolffers


Regelmatig kunnen we in de krant lezen dat de kosten voor onze gezondheidszorg uit de hand lopen en in de nabije toekomst onbetaalbaar worden. De aanspraak op de gezondheidszorg neemt ieder jaar toe als gevolg van nieuwe behandelmethoden en de vergrijzing van de bevolking. En niet alleen de vergrijzing van de bevolking, maar ook een toenemend aantal jongeren met overgewicht, ADHD, autisme etc. vragen steeds meer aandacht. 


Ivan Wolffers is iemand, arts en hoogleraar gezondheidszorg en cultuur, die bijna veertig jaar lang met een kritische houding kijkt naar wat als gezond beschouwd wordt en de daarmee samenhangende zorg. Zo is het natuurlijk maar de vraag of overgewicht als een ziekte moet worden opgevat, of als een gedragsprobleem in een wereld waar een overvloed aan voedsel wordt aangeboden? Genetisch zit de mens nog identiek in elkaar als 10.000 jaar geleden die de mens aanzet om bij voldoende voedsel de buik rond te eten, en een reserve aan energie in vetweefsel aan te leggen, om tijden van schaarste te kunnen overbruggen. Een voordeel voor toen wat nu een nadeel inhoudt, waardoor de helft van de bevolking met overgewicht kampt en het daarbij behorende risico op allerlei ziektes.
Die ziektes worden beschreven in de International Classification of Diseases (ICD) van de wereld gezondheidsorganisatie en die laat zien dat er steeds meer ziektes bijkomen, of zoals Wolffers het formuleert ‘dat veel meer aspecten van het dagelijks leven ‘ziek’ worden bevonden en dat het speelveld voor wat we gezond noemen steeds kleiner wordt.’
Die toename van ‘ziektes’ zijn voor de farmaceutische industrie een zege want zij zijn altijd op zoek naar nieuwe ziektes om daarvoor een pil te ontwikkelen. Zo slikken in Nederland bijna een miljoen mensen antidepressiva waarvan de werking voor het allergrootste deel niet is aangetoond, d.w.z. dat voor het grootste deel van de slikkers een placebo hetzelfde effect zou hebben. In heel veel gevallen zou in plaats van pillen gedragverandering, niet meer roken, gematigd drinken, meer bewegen, gezonder eten, de remedie zijn.


Ons gedrag houdt nauw verband met over hoe we over onszelf denken, zoals Wolffers schrijft ‘het script dat mensen over zichzelf in hun hoofd hebben, de autobiografie waarin ze alle dingen die hun overkomen bijhouden, dat zijn mensen bij uitstek.’ De vraag draait er dus om of we ons levensverhaal kunnen veranderen ten gunste van onze gezondheid?


Het boek eindigt er mee dat recent onderzoek bij ratten door trial en error plotseling van inzicht kunnen veranderen en een positiever gedrag gaan vertonen voor wat betreft hun gezondheid. Zo kan een mens ook zijn levensverhaal ombuigen en een gezondere levenshouding aannemen.
Door het lezen van dit boek zal je daartoe zeker worden aangemoedigd.


ISBN 9789046809761 paperback 468 pagina's | Nieuw Amsterdam | maart 2011

© Cavendish, 23 maart 2011

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER