Non-fictie

Walter Isaacson

Einstein
De biografie


Wie googled met de termen Einstein en biografie krijgt alleen al in het Nederlandse taalgebied 164.000 hits, wat een aanwijzing levert voor de immense hoeveelheid geschriften die verwijzen naar zijn leven. De biografie van Walter Isaacson is momenteel de laatste in de rij en vormt een uitstekende balans tussen het privé-leven van Einstein en zijn ongekende geniale bijdrages aan de wetenschap.


Einstein komt naar voren als een volstrekt onafhankelijke geest die aanvankelijk grote moeite had om een geschikte baan te vinden. Hij vond uiteindelijk werk bij een Zwitsers patentbureau, en ging geheel buiten de academische wereld onverdroten door op het gebied waar zijn grootste interesse lag, het terrein van de theoretische natuurkunde. In deze tijd publiceerde hij een aantal zeer belangrijke artikelen waaronder die over de speciale relativiteitstheorie. Tien jaar later zou hij de algemene relativiteitstheorie het licht laten zien, waarmee hij uiteindelijk wereldfaam zou verwerven.


In zijn privé-leven liepen de zaken echter niet zo voortvarend, in 1919 scheidde hij uiteindelijk van zijn vrouw en zag hij zijn kinderen nog maar zeer sporadisch. Zijn jongste zoon werd als gevolg van schizofrenie opgenomen in een psychiatrische inrichting, waar Einstein in tegenstelling tot zijn zogenaamde onverschilligheid veel verdriet over had. Na de scheiding van zijn eerste vrouw trouwde hij met zijn nicht die tot aan haar dood zijn levensgezellin zou blijven.


De creatieve genialiteit van Einstein was vooral te danken aan zijn enorme verbeeldingskracht om bestaande denkbeelden via gedachte-experimenten aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Verder beschikte hij over uitgebreide contacten in de wetenschappelijke wereld om als dat nodig was vooral op het terrein van de wiskunde de nodige hulp in te schakelen. Hij hechtte er grote waarde aan dat zijn theorieën getoetst werden in de praktijk, en na dat zijn voorspelling over de afbuiging van het licht experimenteel werd aangetoond prijkte zijn portret op de cover van Time Magazine.
Door de opkomst van de Nazi’s belandde hij in Amerika om nooit in Duitsland terug te keren. Ondanks Einsteins pacifistische instelling raakte hij betrokken bij de ontwikkeling van de atoombom. Hij drong er bij de president van Amerika op aan hier werk van te maken vooral om te voorkomen dat de Duitsers eerder in het bezit van een dergelijk wapen zouden komen.
Einstein zou zich in de jaren na de Tweede wereldoorlog blijven inzetten voor de vrede, naast zijn zoektocht om zijn theorieën in overeenstemming met de kwantummechanica te brengen. Zelfs tot zijn laatste uren bleef hij daarmee worstelen.


Einstein, de biografie van Isaacson is een meeslepend verhaal over het leven van een genie, die in al zijn menselijkheid overtuigend overkomt. Uiterst leesbaar, ook voor degenen met een matige kennis van de natuurkunde.


ISBN 904680318X, Gebonden, 656 pagina's Verschenen: november 2007 Nieuw Amsterdam

© Cavendish, februari 2008

Reageren? Klik hier!