Non-fictie

Philip Matyszak

Vergeten volkeren
verloren culturen op de kaart gezet
Philip Matyszak


Dit boek beschrijft 40 volkeren uit de oudheid die min of meer in de vergetelheid zijn geraakt. Velen zijn van naam nog wel bekend maar wat weten we er eigenlijk van? Het boek heeft een heldere opbouw in vier delen die de periode van 2700 voor Christus tot 550 na Christus omvatten. Het zijn volkeren ‘die grotendeels zijn vergeten, maar ons niettemin direct of indirect hebben beïnvloed. Of het zijn volkeren waarover we één feitje kennen, terwijl de rest in de vergetelheid is weggezakt’, pagina 10.


Al deze volkeren hebben wel een bijdrage geleverd aan de menselijke beschaving en zijn daarom het onthouden waard. Het gebied van deze volkeren omvat het Midden Oosten, het gebied rond de Middellandse Zee en Europa. Ieder deel begint met een algemene historische inleiding en ieder volk wordt geïntroduceerd met een kenmerkend citaat.

Ik noem enkele volkeren die mij in het bijzonder troffen:

De Akkadiërs zijn het eerste volk dat een eigen staat heeft gesticht; zij leefden van 2334 – 2190 voor Christus. Daarna nemen de Amorieten de leiding in de middenoosterse wereld van hen over en zij bouwen Babylon verder uit. Dit volk is bekend door de codex Hammurabi, genoemd naar de gelijknamige koning van de Amorieten die de nationale wet in een steen, stèle, liet graveren.


De Kanaänieten leefden van 2000 – 700 voor Christus en werden door het Joodse volk verdreven. Zij vonden de kleur purper uit die van gekookte slakken wordt bereid, een proces dat nauw luistert om de juiste, fraaie dieppaarse kleur te verkrijgen.
Van de 12 Joodse stammen is eigenlijk alleen die van Juda over gebleven; hiervan is de naam Jood afgeleid.
De Filistijnen, die voor het Joodse volk vaak een bedreiging vormden, kennen we alleen uit de bijbel. De Joodse rechter Simson huwt met de Filistijnse Delila.


Het volk van de Chaldeeën is bekend van Ur der Chaldeeën waar Abraham vandaan komt. De hangende tuinen van Babylon behoort tot één van de oude wereldwonderen.
De Samaritanen zijn vooral bekend van de gelijknamige gelijkenis van Jezus waarin een Samaritaan een gewonde Jood helpt. Dit is opmerkelijk omdat de religieuze verschillen deze volkeren uit elkaar drijven. Er zijn momenteel nog zo’n 700 Samaritanen in de wereld.


De Nabateeërs zijn vooral bekend vanwege Petra in Jordanië, één van hun steden van waaruit zijn handel dreven.

De Bataven, die leefden van 12 voor Christus tot 350 na Christus, waren weliswaar een klein volk maar waren geducht vanwege hun gevechtskracht.


Veel is onzeker over al deze volkeren omdat er vaak – te – weinig betrouwbare historische informatie voorhanden is. Er is daarom veel mythevorming. Interessant is het afsluitende ‘Echo’s van de toekomst’ waarmee de informatie over elk wordt afgesloten. Desondanks zijn er veel namen en gebeurtenissen die ons wel zijn overgeleverd waardoor de meeste van de hier beschreven volkeren wel een zekere naamsbekendheid hebben.


Het boek is mooi uitgegeven en fraai geïllustreerd.


ISBN 9 789401 916875 | Hardcover | 288 pagina’s | Omniboek | juni 2020

© Evert van der Veen, 11 juni 2020

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER