Non-fictie

Joy van der Stel

http://www.empowermij.com

 

De kracht van mijn onmacht
Joy van der Stel


Joy van der Stel is een succesvol managementcoach, en moeder van een dochter. In dit boek vertelt ze haar levensverhaal.


Joy werd in 1975 geboren, véél te vroeg, en met het gewicht van pak suiker. Haar levenskansen werden minimaal geacht, de artsen gingen er van uit dat ze de volgende dag niet zou halen. Maar die haalde ze wel, al bleven de prognoses slecht. De eerste vier jaar verbleef ze in het ziekenhuis bij de nonnen, waarna ze over ging naar een revalidatiecentrum. Daar werd ook de diagnose gesteld, ze was voor 80% spastisch. Wat daarna volgt zijn jaren met revalidatie, gipsbroeken, en zware operaties.
En vooral de steeds sterker bewustwording van de scheiding tussen “de kleine wereld”, de wereld van de gehandicapten, de betuttelende groepsleiding, waar de nadruk ligt op je handicap en wat je niets kan, en ” de grote wereld”, de echte wereld, waar je moet uitgaan van je kracht en je mogelijkheden tussen de niet gehandicapte mensen. De kleine wereld beknelt haar al van kinds af aan, en met name de benadering “je ben gehandicapt dus je kunt dat niet” benauwt haar enorm.
Thuis, bij haar ouders is die benadering van jongs af aan anders geweest… niet kijken naar wat er niet kan maar naar wat er wél kan, en als het niet kan dan verzin je maar iets waardoor het wel kan.
Die benadering heeft haar, in combinatie met haar grote strijdlust, tegen alle prognoses in enorm zelfstandig gemaakt, maar had ook zijn schaduwzijde omdat ze soms warmte en hulp mistte, en sommige periodes het contact, met name met haar moeder, erg moeizaam verliep.

De tweespalt tussen die twee werelden, en het hoe dan tóch je weg vinden in de “grote” wereld, dáár gaat wat mij betreft dit boek over.
Het is een strijdlustig boek, met de oproep om vooral te kijken naar wat er wel kan. En het is nadrukkelijk een boek voor gehandicapte én niet gehandicapte mensen, want dat is ook een deel van de strekking van dit verhaal, in feite zijn situaties en benaderingen van problemen toch vooral heel erg universeel.

Een eerlijk en strijdlustig boek dat mij raakte.


ISBN 9789079872039 Hardcover 307 pagina's | Succesboeken.nl | februari 2009

© Willeke, februari 2010

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER