Non-fictie

Lars Gejl

Steltlopers van Europa
Lars Gejl


In Steltlopers van Europa maak je kennis met deze vogels door middel van ruim 600 schitterende foto’ s van ‘s-werelds beste vogelfotografen waarin alle soorten in detail worden getoond en met elkaar worden vergeleken.
Het verenkleed van iedere soort wordt nauwkeurig afgebeeld door de loop van de seizoenen heen. Dat verenkleed kan namelijk in de loop van het jaar dusdanig veranderen dat je in de veronderstelling kan zijn met een andere soort van doen te hebben.© KNNV

De vogels worden allemaal getoond in hun natuurlijke omgeving, waarbij uitvoerig informatie wordt geleverd over hun trekbewegingen en fourageer- en broedgedrag. Ter herkenning van de vogels wordt ook veel aandacht besteed aan de verschillende silhouetten van staande en vliegende vogels.

  
Steltlopers van Europa
is geen boek dat als 'gids in het veld' dienst wil doen, daar is het qua formaat ook veel te groot voor. Het is eerder op te vatten als een handboek dat alle 82 steltlopers behandelt, zowel de 44 algemeen voorkomende broed- en trekvogels als de 38 zeldzamere Noord-Amerikaanse als Aziatische dwaalgasten.

© KNNVHet boek is daardoor voor de Nederlandse vogelaar een belangrijke aanwinst op het gebied van deze fascinerende vogels die een aanmerkelijk bijdrage leveren aan onze natuurbeleving. Denk aan de miljoenen vogels die jaarlijks ons land - met onze waddenzee, kwelders, polders en rivieren - aandoen om te fourageren, te broeden of een tussenstop maken op hun trek naar meer noordelijk gelegen gebieden. Elk jaar kijk ik zelf bijvoorbeeld weer uit naar de komst van tureluur en grutto.


Kortom, Steltlopers van Europa is een prachtig uitgevoerd boek met de mooiste natuurfoto’s van steltlopers die ik ken en bevat tevens uitgebreide informatie voor degenen die zich verder in deze voor o.a. Nederland zo karakteristieke vogels wil verdiepen.


ISBN 9789050115711 | Hardcover | 378 pagina's | Uitgeverij KNNV | juni 2016
Vertaald door Ger Meesters

© Cavendish. 13 juli 2016

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER