Non-fictie

Dick de Vos

Veldgids Vogelzang
Vogels herkennen aan hun zang en roep
Dick de Vos


Regelmatig zit ik op een bankje in de duinen. Het is zo’n bankje dat door particulieren gesponsord is en waarop vaak de naam van de gulle gever(s) en een welluidende tekst is geplaatst. In dit geval luidt de tekst ‘wie het geluid kent, kent de vogel’. Een zeer toepasselijk tekst want het bankje staat op een plek met uitkijk op en omringd door bossages van duindoorn, waarvan vanaf eind maart tot einde juni bij zonnig weer onophoudelijk gekwinkeleer van vogels is te horen. Soms laten de vogels zich even zien wanneer ze boven in de top van een struik gaan zitten, of snel heen en weer schieten tussen de struiken.


Uit deze situatieschets blijkt al het enorme belang van het herkennen van het geluid bij het achterhalen om welke vogel het gaat. In het verleden bestonden er opnames van vogelgeluiden op vinyl langspeelplaten en later op cassettebandjes waarmee het onmogelijk  of zeer lastig was ter plekke het geluid te verifiëren. Tegenwoordig beschikt bijna iedereen over een smartphone of ander elektronisch apparaat waarmee je heel goed geluiden kan opnemen en vervolgens razendsnel de verschillende vogelgeluiden met elkaar kunt vergelijken.


De stormachtige technologische ontwikkelingen van de laatste jaren bracht schrijver Dick de Vos en geluidspecialist Henk Meeuwsen ertoe een veldgids samen te stellen die geheel gericht is op vogelzang. Van 200 Europese soorten die vooral door hun geluid opvallen wordt zeer uitgebreid ingegaan op de verschillende kenmerkende geluiden. Naast zang komen ook alarm, contactroep, vluchtroep en bedelroep aan de orde.


Van al deze geluiden zijn sonogrammen opgenomen in het boek. Een sonogram kan bestaan uit een combinatie van het spectrogram dat de frequentie afzet tegen de tijd en het oscillogram dat het volume afzet tegen de tijd.  Sonogrammen kunnen ook enkel uit een spectrogram of oscillogram bestaan. Het gebruik van sonogrammen vergt enige oefening maar is veel eenvoudiger dan muziekschrift en zijn in dit boek om het gemakkelijker te maken voorzien van fonetische transcripties.


De gids bevat zeer gedegen informatie over vogelgeluiden en aan het eind wordt uitgebreid ingegaan hoe je zelf vogelgeluiden kunt opnemen en welke valkuilen je daarbij moet weten te omzeilen. Bij dit boek is speciaal een vogelgeluiden-app samengesteld waarin vrijwel alle geluiden van de 200 beschreven soorten zijn te beluisteren.


ISBN 9789050115728 | Hardcover | 288 pagina's | Uitgeverij KNNV | maart 2017

© Cavendish, 11 juni 2017

Lees de reactie op het forum en/of reageer, klik HIER