Non-fictie

Gunnar Heinsohn

Zonen grijpen de wereldmacht
Terrorisme demografisch verklaard


Wie de krant openslaat, kan dagelijks lezen over talloze conflicten in de wereld. We lezen erover, maar het ontstaan van deze conflicten blijft veelal in nevelen gehuld. Het is moeilijk voor te stellen dat de moordaanslag op de troonopvolger Frans Ferdinand in Sarajevo de oorzaak is geweest voor de 1e wereldoorlog met zijn miljoenen slachtoffers. Het was hooguit een aanleiding die is aangepakt om de oorlog te ontketenen, en een eeuw later verschijnen er nog steeds studies die deze afschuwelijke crisis nader willen duiden. Het is kortom vaak volstrekt onduidelijk waarom zich op een bepaalde plaats en tijdstip zich zeer ernstige conflicten voordoen, zoals bijvoorbeeld het geval was tussen de Hutu’s en de Tutsi’s.
In Zonen Grijpen De Macht legt Gunnar Heinsohn een verband tussen de demografische opbouw in verschillende landen en de spanningen en conflicten die daarmee gepaard gaan.
In de islamitische landen heeft zich in de laatste eeuw een bevolkingsexplosie voorgedaan van 150 miljoen naar 1200 miljoen mensen. Deze groei-explosie bracht talrijke problemen met zich mee, zoals diepe armoede en massale werkloosheid. Hele generaties groeiden op met geen enkel toekomstperspectief. In het verleden vonden deze mensen, in een overwegend agrarische maatschappij, werk door overname van de werkzaamheden van hun ouders.


In de 16e eeuw ging de sterke groei van de Europese bevolking gepaard met de opkomst van het kolonialisme. De massale toename van de bevolking leidde er toen toe dat mensen hun heil ergens anders probeerden te vinden, met als gevolg de totale kolonisatie van de wereld door de Europeanen.
In de 20e eeuw leven de mensen binnen de vaak roekeloos getrokken grenzen van hun natiestaten, wat o.a. vooral in Afrika het geval is. Door de verbeterde gezondheidszorg en voedselsituatie is de mortaliteit sterk gedaald met als gevolg een groot aantal jonge mannen zonder zicht op werk of een fatsoenlijke opleiding en daarmee vervallen in onruststokerij en eventueel terroristische activiteiten. De toenemende spanningen leiden vaak tot een oorlogssituatie.


In zijn boek maakt Heinsohn redelijk aannemelijk dat bij conflicten of eventueel te verwachte conflicten de demografische opbouw van verschillende landen een belangrijke indicator kan zijn om problemen te voorspellen. Hij vindt dat bij analyses van verschillende conflicten dit gegeven vaak niet voldoende wordt meegewogen. Een beter begrip van demografische opbouw en potentiële conflicten zou de wereld minder snel voor vervelende verrassingen kunnen laten staan.
Een uitstekend boek voor degenen die meer inzicht in de talloze conflicten op het wereldtoneel willen hebben.


Paperback | 200 Pagina's | Nieuw Amsterdam maart 2008 ISBN10: 9046803708 | ISBN13: 9789046803707

© Cavendish, mei 2008

Voor meer informatie over de schrijver, klik op de afbeelding van het boek

Reageren? Klik hier!