Non-fictie

Jeannette Donkersteeg

Grote theologen over grote thema’s
365 keer inspiratie
Samengesteld door Jeannette Donkersteeg


[...] Al eeuwenlang overdenken theologen wie God is en wie wij mensen zijn – grote thema's die de kern van ons leven raken.


In dit boek met 365 citaten komen actuele en Bijbelse thema’s in alfabetische volgorde ter sprake. Enkele voorbeelden om hiervan een indruk te geven: atheïsme, eeuwigheid, genade, genieten, moraal, stilte, vergeving, waarheid, zondag. Per onderwerp worden steeds zeven citaten vermeld.

Enkele treffende voorbeelden van uitspraken die stof tot nadenken geven:


- Alle uitspraken over God zijn uiteindelijk geloofsuitspraken – zelfs die van een atheïst.

Alister McGrath


- Het is niet zo dat de Bijbel een onbevattelijke God duidelijk maakt, zodat we Hem nu wel kunnen kennen. Juist door de Bijbel weten we dat God onbevattelijk is.

A. van de Beek


- Geluk wordt niet bepaald door hoeveel we bezitten, maar door hoeveel we genieten.

C.H. Spurgeon


- De eerste expliciete uitspraak over Christus’ godheid ontstond niet in de werkkamer van theologen en er werd niet over gestemd in een conciliezaal, maar hij is opgetekend in de evangeliën, hij klinkt op als een verraste vreugdekreet uit de mond van de apostel Tomas (die ‘ongelovige’) op het moment dat hij Jezus’ wonden aanraakt.

Tomás Halík


- Wanneer wij naar de kerk gaan, is het nog niet zeker dat God ook gaat.

Oepke Noordmans


- Predik het evangelie aan de hele wereld en gebruik indien nodig woorden.

Augustinus


- Het geloof is een lege hand.

Maarten Luther


Achter in het boek is van de 23 geciteerde theologen een korte biografie opgenomen.

'Een boek om je elke dag door te laten inspireren.'


Zie ook: Grote denkers over grote dingen - Hans Alderdiesten


ISBN 9789021170732 | Hardcover | 160 pagina’s | Meinema | 24 april 2019

© Evert van der Veen, 3 juni 2019

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER