Non-fictie

Marthe van der Noordaa

http://www.marthevandernoordaa.nl

 

Een schat aan liefde in je relatie
Marthe van der Noordaa


Een vriendin vroeg me, wat is liefde eigenlijk? Goede vraag, want inderdaad wat is liefde, voor de een wat anders dan voor de ander...?
De dag erna werd mij dit boek aangeboden, dat kon geen toeval zijn. Dat boek moest ik kennelijk lezen. Het is een boek waarin de schrijfster op een positieve manier de liefde in relaties bespreekt en vertelt wat een schatten aan rijkdom liefde kan brengen. Het boek is dan ook opgedeeld in drie 'schatten' waarin de diverse stadia in relaties toegelicht worden en vooral hoe je de liefde in die stadia kunt vasthouden en de ruimte kunt geven.


Schat I De eerste ontmoeting

Wat gebeurt er bij de eerste ontmoeting?
Er springt een vonk over. Iemand die geïnterviewd werd, zegt 'Het was alsof er een stralend licht op me af kwam.' de ander weet vanaf de eerste kus 'Dit is haar, de zoektocht is voltooid'.
Het bijzondere is, schrijft Marthe van der Noordaa dat bij mensen die verliefd zijn alles in pure vorm aanwezig is. Er zijn eindeloze gesprekken, je hebt aandacht voor elkaar, je staat open voor de ander en laat het beste van jezelf zien.
Je ziet de schoonheid van elkaar, je krijgt nauwelijks genoeg van elkaar. je ontdekt elkaar op geestelijk en lichamelijk gebied. Je bent bereidt uit je eigen wereldje te stappen en naar de ander toe te bewegen. Je breekt door vaste patronen heen en doet dingen die je anders nooit doet.
Het is fascinerend om te lezen dat veel mensen gelijk weer opleven en beginnen te stralen als zij het over die eerste periode van hun relatie hebben.


Schat II De leerweg van de liefdesrelatie

Hierin gaat het over de fase na de eerste heftige verliefdheid, je laat ook je andere, minder leuke kant, zien en je bouwt samen weer vaste patronen op. Waarom doe je dat eigenlijk? Waarom blijf je niet je best doen? Waarom vermindert de aandacht voor elkaar?


Marthe van de Noordaa beschrijft de fases die je in een relatie doormaakt en stelt dat een relatie je door allerlei landschappen voert, die kunnen, spannend, vredig, pittig, grillig zijn. Als je die reis samen aangaat en ook samen door het donker gaat en ook in een crisis elkaar probeert te begrijpen dan verdiept een relatie zich alleen maar. Daardoor leer je ook dat alles er mag zijn, inclusief lelijke kanten, maar dat je toch blijft kiezen voor elkaar. Dat schept vertrouwen en intimiteit. Houd contact, houd aandacht, denk terug aan het begin en wat je zo aantrok in de ander, is haar boodschap.

Maar kijk ook naar jezelf, wat is je eigen aandeel in het geheel? Leer jezelf kennen en toon jouw beweegredenen en verlangens, een ander kan niet zorgen dat jij gelukkig wordt. Door zelfreflectie wordt je minder afhankelijk van de ander. Dan kun je de ander leren zien zoals die is omdat je jezelf leert  zien zoals je bent. Laat elkaar vrij zodat de ander ook zijn eigen ontdekkingen kan doen. En zo heeft ze nog veel meer wijze 'lessen'.

Ruzie hoort er ook bij in een liefdevolle relatie maar denk er wel over na en denk waarom reageer ik zo? Doorbreek vaste ruziepatronen. Zeg ook eens sorry.

Natuurlijk is trouw aan elkaar zijn ook een onderdeel van de schat. Over ontrouw zijn wordt niet oordelend gesproken maar wel wat voor effect het heeft op de relatie. Vooral langdurig ontrouw zijn, maakt de partner, die voortdurend liegt en bedriegt, tot een ander mens. Het liegen wordt bijna een tweede natuur.  Marthe van der Noordaa legt het effect van ontrouw en trouw zijn op een erg prettige manier uit, zodat je duidelijk gemaakt
wordt hoe trouw en ontrouw zijn doorwerkt op alles.

Breed herkenbaar grijnzend heb ik de verschillen tussen man en vrouw gelezen. Hij wil oplossen, zij wil praten over het  probleem. Hij slaapt heerlijk na een fikse ruzie, zij ligt piekerend wakker. Het blijkt aan de hersenbedradingen te liggen. Deze  bedradingen lopen bij mannen en vrouwen anders, waardoor de benadering ook anders is. Als je daar goed van doordrongen bent is de helft van het probleem al opgelost.
Dit is, heel kort weergegeven, de strekking van het beschrevene in Schat II


Schat III het mysterie van de liefde

Mijn favoriete hoofdstuk, prachtig vind ik het hoe Marthe van der Noordaa het mysterie beschrijft. Ze stelt o.a. dat liefde niet te grijpen is, niet vast te houden is en dat is ook het mooie ervan. Zo gauw je probeert om het te claimen, vast te  houden, op te eisen, met andere woorden de andere vastgrijpen, bevestiging bij de ander zoekt of iemand probeert aan je te binden, dan verdwijnt het mysterie van de liefde.
Je kunt elkaar nooit helemáál kennen, ieder heeft een dieper eigen weten, een eigen bewustzijn, inzicht, intuïtie en dat is precies wat de liefde ook tot rijkdom, een schat maakt. Dit alles is natuurlijk niet helemaal nieuw voor me maar het wordt wel op een erg mooie manier en in mooie taal toegelicht.

Ook in dit hoofdstuk gaat het over jezelf leren kennen, Doordat je jezelf leert kennen maak je ruimte voor wie je echt  bent en wat van daaruit wenst te geven in je relatie. Bovendien kun je de ander zien zoals die werkelijk is. Je ziet zijn of  haar ware aard. De ander zien zoals die werkelijk is, is niet altijd even makkelijk, maar wel wezenlijk in een liefdesrelatie. We willen allemaal graag echt gezien worden door onze partner.

Het is moeilijk om jezelf te leren zien. "We kijken allemaal door onze persoonlijk gekleurde bril en zien maar een deel van de werkelijkheid." We zien door onze eigen denkbeelden en angsten niet meer hoeveel ruimte er eigenlijk is. (Wat me doet denken aan de uitspraak van Jules Deelder: Ook binnen de perken zijn de mogelijkheden onbeperkt) Je krijgt last van die beperkte ruimte en reageert dat af op je partner en wordt steeds gefrustreerder en conflict op conflict volgt, de cirkel is steeds sneller rond.
De kunst is om te kiezen voor het afzetten van de gekleurde bril en te zien dat de ander zoveel meer en mooier is. De kunst is reageren op wat zich aandient en niet alles bij voorbaat vast willen leggen, de touwtjes in handen willen houden. De schrijfster geeft aan hoe je dat kunt doen en wat de plezierige effecten daarvan kunnen zijn.

Het boek gaat niets uit de weg. Benoemt de dingen zoals ze zijn. Ruzies, de donkere kanten van een relatie, harde confrontaties. Maar het laat ook en vooral de mooie kanten binnen een liefdevolle relatie zien en hoe je kunt zorgen dat die liefde zich verdiept in plaats van verdwijnt.
Doorheen het boek staan ook enkele mooie citaten en een klein aantal gedichten die toepasselijk zijn bij het gedeelte dat besproken is.
Eigenlijk is het een boek dat iemand aan het begin van een mogelijk langdurige relatie moet lezen of bij een trouwerij cadeau moet geven.


Lees ook het interview met Marthe van der Noordaa


ISBN 9789082124217 Hardcover met foto's 168 pagina's Uitgeverij ITIP november 2014

Dettie, 12 maart 2015

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER