Non-fictie

Eric Kurlander

Hitler’s Monsters
A Supernatural History of the Third Reich
Eric Kurlander


Wie het rijk gedocumenteerde boek van Kurlander, hoogleraar aan de Stetson-universiteit in Amerika, leest ontkomt niet aan de indruk dat de Nazi-top meer een open inrichting was, dan een geoliede vernietigings- en oorlogsmachine. Het onder de voet lopen door het Duitse leger van landen als Polen, Frankrijk, Oostenrijk, België en Nederland werd voorafgegaan door het aan de macht komen van Hitler, Himmler, Hess, Goebbels en Göring met in hun kielzog griezels als Eichmann en nog erger artsen zoals Mengele, die in de latere concentratiekampen bizarre ‘experimenten,’ op gevangenen kon uitvoeren.


Het interessante van dit boek is nu, dat Kurlander aannemelijk kan maken dat de Nazi’s al vanaf de jaren ’30 bezig waren met het onderzoeken van het ‘bovennatuurlijke,’ het occulte en de esoterie met al zijn randverschijnselen. Tarotlezers, paragnosten, theosofen, maar ook wichelroedelopers en astrologen van wisselend allooi, werden door de Nazi’s geconsulteerd op zoek naar bovennatuurlijke krachten. De Heilige Graal en geheimen van Tibet en het geheimzinnige rijk Atlantis, dat zich op de Noordpool zou bevinden en waar Vril-krachten heersten hadden de aandacht van de Nazitop. Wie deze krachten in handen kreeg zou onnoemelijke macht bezitten Soms lijkt het boek uit een Indiana Jones-film met Nazi’s op zoek naar toverspullen. Maar het vliegt niet uit de bocht door speculaties zoals boeken als De lans van het lot, door Ravenscroft. Kurlander heeft honderden documenten bestudeerd en dook in de archieven. En hij ontdekte veel nieuwe feiten.


SS-kopstuk Himmler hield bijvoorbeeld zichzelf voor, de incarnatie van een Saksische koning te zijn en liet hele archieven bestuderen door zijn adjudanten, om hier erfelijke stukken op te sporen. Toen dat niet lukte, liet hij stukken vervalsen. De Noorse mythologie, met name de Edda, werd door de fascisten geannexeerd, tankdivisies werden naar de helden vernoemd uit dit epos en het zou nog decennia duren voordat men het weer over de Edda kon hebben, zonder op z’n minst, verdacht over te komen. Ook de Nibelungen, neergezet in de opera van Wagner was een inspiratiebron voor de Nazi’s. De dochter van Wagner was een fan van Hitler en als dank gaf Hitler een lijst uit met namen. Zo moesten de zonen van ariërs worden gedoopt, Wolf, Dietrich, Siegfried of Brunhilde en Krimhile voor de meisjes.


Die ariërs waren trouwens een uitvinding van door racisme aangedreven idioten als Rosenberg, die geloofden dat Neanderthalers, Joden en zwarten afstamden van de apen en de Indo-Germaanse volkeren en rassen waren aan goddelijk zaad ontsproten. Hier werd de superioriteit van het Noordse ras aan ontleend, de edelgermaan, blond, sterk, bestand tegen kou en beschikkend over oerkrachten. Reinhard Tristan Eugen Heydrich, Nazi-leider, was de enige in de top die aan het blonde ideaal voldeed, hij werd door de geallieerden spottend The Great blond Beast genoemd. De andere kopstukken, neem Hitler, waren eerder miezerige mannetjes, met donker haar, slap en bepaald niet gezond. Hitler gebruikte drugs, Göring ook en Himmler liet zich volspuiten met allerhande kruidenmixtures.


Allerhande grenswetenschappers werden op het hoofdkwartier van zowel Hitler als Himmler ontboden zoals bv. de pseudo-natuurkundige Victor Schauberger, die de geheimen van de zwaartekracht kon ontraadselen, zogenaamd. Hij ontwikkelde een vliegende schotel, The Bell, die echter maar een paar meter boven de grond kon vliegen en bijna onbestuurbaar was. Geen tover- of wonderwapen dus. De arme Schauberger liep in de val, zijn eerzucht zorgde ervoor dat hij uiteindelijk bij de Nazi’s in ongenade viel.


Minder gezellig waren experimenten met gevangenen o.a. in Dachau en Mauthausen, beruchte kampen. Sommige gevangenen werden expres aan onderkoelingsexperimenten blootgesteld. Het onderzoek moest leiden tot meer weerstand bij gecrashte vliegeniers. De arme gevangenen stierven zonder uitzondering. 
Ook opereerde Mengele, de kamparts. vrouwen om te onderzoeken hoe iemand kon leven zonder eierstokken. Helaas vaak Joodse vrouwen, die nooit meer een kind konden krijgen als ze het kamp al overleefden. De Nazi’s zagen de Joden, negers en zigeuners als minderwaardig, en dus mocht je er alles mee doen wat je maar wilde.


Tegen de antroposofische leider Rudolf Steiner koesterden de Nazi’s ook postuum (Steiner stierf in 1925) een wrok. De meeste antroposofen wilden niets van het Nationaal Socialisme weten, maar de biologisch dynamische tuin bij Dachau werd door gevangenen onderhouden. Dat kregen de antroposofen na de oorlog nog vaak voor de voeten geworpen. Steiner was de grondlegger van deze landbouw maar tegen nationalisme en fascisme. Hitler en Himmler waren vegetariër en aten hartstochtelijk biodynamische groente.


De theorieën van Planck en Einstein riepen bij de gemiddelde Europese burger voor de oorlog weerstand op. Te moeilijk. De Nazi’s deden er een schepje bovenop, door te stellen dat het Joodse dwaalleren waren, die beide heren hadden verzonnen. Freud, Einstein vluchtten net op tijd naar Engeland. Later werden ze wereldberoemd. Maar het kwaad woekerde tijdenlang voort, de pseudowetenschap overheerste in de jaren ’20, ’30 en ’40 van de vorige eeuwen grote delen van Europa.


Hitler haalde eerst een aantal esoterici binnen waaronder de merkwaardige Erik Hanussen, een zelfbenoemde ziener, Jörg Lanz von Liebenfels uitvinder van de ariosofie een raar derivaat van occultisme, magie en theosofie. En hij had in zijn boekenkast het boek: Magic: History, Theory, Practice van Ernst Schertel. Of hij er vaak in zat te lezen is maar de vraag. Wel had hij ook contact met Mathilde Ludendorff, leider van de Vereniging voor Kennis van een Germaanse God. Een uiterst duistere groep, net zoals het Thule Gesellschaft en uiteindelijk de Weerwolf- paratroopers, die na magische rituelen, partizanen te lijf gingen, terwijl ze er tegelijkertijd bang voor waren. Toen het hem nog voor de wind ging loosde Hitler een aantal mystici, paragnosten en helderzienden.


Gelukkig staakten de Nazi’s hun experimenten om atoomkrachten op te wekken. Ze zagen meer in enorme kanonnen, schepen en vliegtuigen. Toen de V1- en V2- raketten Londen bestookten ontbrak het ze aan precisie. Het zware water, dat Hitler in Noorwegen had laten opwerken werd een mislukking. Engelse paratroopers legden de fabriek lam en de vaten, die onderweg waren naar Duitsland, belandden op de zeebodem na een precisiebombardement van de Engelse RAF. Gelukkig maar, want Hitler had anders over zowel de atoombom als de waterstofbom kunnen beschikken.


Kurlander tenslotte, is niet optimistisch gestemd. Volgens hem - in interviews - kan een situatie als voor de Tweede Wereldoorlog weer ontstaan. “Onze liberale democratie is gebaseerd op het vertrouwen dat mensen voor rede vatbaar zijn. Ik zie dat om me heen verkruimelen. Ik zie hier in Amerika een terugkeer van een denken gebaseerd op geloof. De hele alt-right-beweging baseert zich op het grenswetenschappelijke, mystieke, natuurlijke levensgevoel. Dat zijn misschien splintergroepen, maar die komen voort uit een breed gedragen psychologie Talloze mensen baseren hun politieke ideeën op eindtijdtheorieën, Joodse complotten of geruchten dat er in 1951 aliens in Amerika zijn geland. Daar ben ik heel, heel bezorgd over!’


Is Kurlander hier te pessimistisch of gewoon waakzaam?

Zie ook Trouw-interview, d.d.27 nov.2017 en

Interview op Youtube


ISBN 9780300189452 | Hardcover | Engelstalig | 422 pagina's | Uitgeverij Yale University Press | juni 2017

© Karel Wasch, 19 januari 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER