Non-fictie

Marsha Pinedo & Petra Vollinga

Aan alle gescheiden ouders
leer kijken door de ogen van je kind
Marsha Pinedo & Petra Vollinga


Het boek begint met een open brief gericht 'Aan alle gescheiden ouders van Nederland' waarin kinderen vertellen wat een echtscheiding voor hun betekent.
Hun wereld stort in, alles wordt ineens anders. Veel kinderen moeten verhuizen, naar een andere school, wennen aan de nieuwe liefdes van hun ouders en ze zullen een van de twee ouders waarschijnlijk minder zien dan ze graag zouden willen.
Ze willen geen boodschapper spelen omdat hun ouders niet met elkaar praten. Ze willen de akelige dingen niet horen die ouders over elkaar zeggen. Ze willen gewoon van hun ouders houden zonder over van alles te moeten zwijgen. Sommigen durven niet te vertellen als ze een leuk weekend bij een van de ouders gehad hebben.
Eigenlijk willen ze gewoon alle twee hun ouders in hun leven houden. Ze willen twee ouders die naar de uitreiking van hun diploma komen, twee ouders die staan te juichen langs de lijn. Ze willen gewoon een plek waar ze zich weer thuis kunnen voelen.
Al deze bovenstaande onderwerpen worden in dit boek behandeld. Het is een boek waarin aan ouders verteld wordt hoe een echtscheiding door kinderen wordt ervaren.

scheidingsaankondiging
Het begint natuurlijk met scheidingsaankondiging van de ouders aan de kinderen. Voor veel kinderen komt het bericht dat hun ouders gaan scheiden, ondanks aanhoudende ruzies (of niet), als een donderslag bij heldere hemel. In het boek vertellen kinderen hoe ze het te horen kregen en Marsha Pinedo, zelf kind van gescheiden ouders en kinderpsychologe, geeft tips hoe ouders het aan kunnen pakken.
Het is vooral belangrijk om duidelijk te zijn. Luister naar de kinderen en geef eerlijk antwoord op hun vragen zonder de ex-partner zwart te maken. Het is wel hun vader of moeder waar je het over hebt.
De verhalen van de kinderen staan in kadertjes en Marsha haakt op hun verhalen in met adviezen aan de ouders.

rouwproces
Een scheiding is niet alleen voor de ouders maar ook voor een kind een rouwproces, waar allerlei reacties bij horen zoals ontkennen, boos zijn, somber zijn èn langzaam leren accepteren. De houding van de ouders is heel belangrijk bij dit proces.


veranderingen

In de volgende hoofdstukken worden allerlei belangrijke zaken rond een echtscheiding behandeld. Bijvoorbeeld wat er allemaal verandert en hoe dit alles bij een kind binnenkomt. Voor kinderen kunnen heel andere dingen moeilijk zijn als voor de ouders.
Vooral dat alles over de kinderen hun hoofd heen beslist wordt, blijkt erg moeilijk te aanvaarden te zijn. Kinderen willen niet genegeerd worden. Ook willen ze geen onzekerheid maar weten waar ze aan toe zijn en, dat maken ze ook goed duidelijk in hun verhalen.
Neem de tijd voor hun problemen is het grote advies, luister naar ze, geef hun het gevoel dat hun mening ook belangrijk is, adviseert Marsha.


loyaliteit
Ook de enorme loyaliteit van kinderen naar hun ouders toe wordt besproken. Ze vertellen dat ze het zo moeilijk vinden als ze moeten kiezen of akelige dingen moeten aanhoren over een van hun ouders. Dat is niet eerlijk naar de kinderen toe. De ouders zèlf hebben een probleem met elkaar, niet de kinderen. Zij willen gewoon kunnen vertellen over papa of mama zonder schuldgevoel.
Veel kinderen durven niets te zeggen over de ex-partner of contact met hem of haar op te nemen als ze daar zin in hebben omdat ze weten dat de ouders daar verdriet om hebben of boos worden.
Maar hoe kun je goed met je ex om blijven gaan? Daarover wordt eerlijk advies en inzicht gegeven
Er staat ook een checklist in het boek waarin je als ouders kunt kijken hoe jij praat over je ex en of je jouw kind de ruimte geeft om met je ex om te gaan zoals zij of hij dat wil. Hou je ze niet stiekem tegen, geef je geen kleine steken onder water naar de ex toe? Nemen jullie nog steeds de belangrijke beslissingen samen? De lijst is mogelijk confronterend maar kan ook een eye-opener zijn.


nieuwe partner
Verder wordt het omgaan met de eventueel nieuwe partner besproken. Ook hier staan de mogelijke reacties van de kinderen vermeld en hoe de kinderen zelf die nieuwe partner ervaren hebben. De een is heel positief en de ander vindt het maar niets omdat het dan bijvoorbeeld definitief is dat het echt niet meer goed komt tussen de ouders, alle eventuele hoop slaat dan weg. Natuurlijk staan hier ook adviezen gericht aan de ouders bij.


rechten van het kind
Als laatste worden de rechten van het kind besproken. Kinderen vanaf twaalf jaar hebben het recht om te worden gehoord. Dat houdt niet in dat zij mogen kiezen waar ze willen wonen, wel dat ze recht op inspraak hebben bij het ouderschapsplan. En worden vragen van kinderen beantwoord door de rechter.

website
Er is voor jongeren met gescheiden ouders ook een website gemaakt waarop ze onder andere hun verhaal kwijt kunnen, zie: http://www.villapinedo.nl


Omdat Marsha kindertherapeute is, kreeg ze de verhalen van de kinderen rechtstreeks en eerlijk te horen. De kinderen vertelden haar vaak vrij onbevangen hoe ze tegen de scheiding en alle veranderingen aankijken. Dankzij deze verhalen kon zij dit boek samenstellen waarbij Petra Vollinga, journaliste en schrijfster, haar pen was. Het heeft geresulteerd in dit opmerkelijk open en heldere boek.
Nergens is een verwijtende toon te ontdekken, wèl geven de kinderen hun eerlijke mening. Sommige verhalen zijn schrijnend en verdrietig, sommige hoopgevend en optimistisch.
Alle hoofdstukken hebben een vaste opbouw, te beginnen met het onderwerp waarover kinderen vertellen, dan hoe je het aan kunt pakken als ouder zijnde en uiteindelijk een korte opsomming van de besproken punten en een aantal oefeningen die Martha heeft opgesteld.
Er staat zelfs een contract in het boek over omgaan met elkaar. Kinderen kunnen dat contract ter ondertekening aan hun ouders aanbieden.

Het boek is bijna een must voor elke ouder die vooral het belang van het kind voor ogen heeft, want met dit boek erbij moet het haast lukken om een scheiding, die altijd enorm moeilijk is, op een zo goed mogelijk manier voor het kind aan te pakken.

ISBN 9789400503656 paperback 156 pagina's Uitgeverij Lev september 2013

© Dettie, 7 maart 2014

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER