jeugd 10-12 jaar

Sally Ann Wright

Een bijbelverhaal voor elke dag
tekst: Sally Ann Wright
illustraties: Krisztina Kállai Nagy


Net als in Mijn Kleuterbijbel van Christina Goodings worden ook in dit boek de belangrijkste bijbelverhalen verteld. Dit boek is echter voor kinderen vanaf ca. 10 jaar.
Natuurlijk begint ook dit boek met de schepping, het wordt echter meer uitgebreid verteld dan in de kleuterbijbel. Naast dit verhaal staat een klein dankgebedje. Daarna volgt het verhaal over Noah en zijn ark en opnieuw voel ik de verontwaardiging dat willens en wetens iedereen mocht sterven behalve de dieren en Noah en zijn gezin. Dit omdat, volgens dit boek, Noah de enige man op aarde is die naar God luistert.
De geboorte van Isaak de zoon van Abraham en Sara en het verhaal van Jacobs zoon Jozef, die zijn broers vergeeft staat er ook in. Net als het mooie maar ook wrede verhaal over de kleine Mozes in het rieten mandje. Mooi omdat Mozes gered wordt, wreed omdat alle andere kleine jongetjes die geboren zijn, gedood worden. Daarna lezen we over de volwassen Mozes die het volk Israël naar het beloofde land brengt en dwars door de Rode zee loopt. -Zijn achtervolgers verdrinken allemaal-. Het bekende verhaal over Goliath en David mag natuurlijk ook niet ontbreken evenals Jona en zijn walvis. Het verhaal over Daniël en de leeuwenkuil blijft mooi. Naast dit verhaal staat het volgende gebedje. 'God, U bent zo wonderlijk. U kunt en weet alles. Help me om eerlijk en trouw te zijn, net als Daniël.'


En dan... wordt Jezus geboren, zoals God beloofd had. Hij zei namelijk ooit: 'Eens zal ik mijn Zoon sturen, die zal het weer goedmaken tussen mij en de mensen.' Nu is het zo ver, in een stal in Betlehem komt Jezus ter wereld. Wijzen uit het Oosten weten dat het een heel bijzondere gebeurtenis is. Ze weten dat Jezus een bijzonder iemand is.
De verdere verhalen over Jezus zijn bekend. Iedereen weet hoe hij bejubeld werd, welke goede dingen hij deed, welke wonderen hij verrichtte zoals mensen genezen. Maar ook hoe hij uiteindelijk verraden werd door Judas en stierf aan het kruis als een misdadiger. En... herrees uit de dood om veertig dagen later terug te keren naar zijn Vader in de hemel. Petrus en Johannes verkondigen sindsdien Gods woord evenals Paulus die door veel landen reist om overal te vertellen over Jezus. En zo is het verhaal van Jezus over de wereld gegaan.


Het boek is goed verzorgd en bevat erg mooie, kleurige afbeeldingen. 'Voor elke dag een verhaal' zoals in de titel staat is wat overdreven want er staan 'maar' achtentwintig verhalen in dit boek. Bij de verhalen staat vermeld uit welk bijbelboek het komt. Bijvoorbeeld het verhaal over hoe Jezus een blinde man geneest komt uit Marcus:10:46-52. Bij elk verhaal staat ook een dankgebedje. Bij het verhaal over de blinde man staat als gebedje: 'Dank u, Jezus, dat U tijd heeft voor alle mensen. Iedereen mag bij U komen, U zult niemand wegsturen. Dank u, dat ik U alles kan vertellen, dat U altijd naar mij wilt luisteren.' Ik kan me voorstellen dat dit verhaal voorgelezen wordt voor het slapen gaan en dat aan het eind dit gebedje samen wordt opgezegd.
Persoonlijk vind ik dit boek beter dan de kleuterbijbel. De taal is helderder en de tekst is kindvriendelijker. 


ISBN 9789026604225 Hardcover 64 pagina's Uitgeverij Callenbach september 2012
Vertaald door Vrouwke Klapwijk Leeftijd va ca 10 jaar

© Dettie 20 oktober 2012

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER