jeugd 10-12 jaar

Richard Zuiderveld en Aant-Jelle Soepboer

altVet oud! Europa
De Europese geschiedenis voor jongeren in 25 verhalen
Richard Zuiderveld en Aant-Jelle Soepboer


In dit mooi uitgevoerde boek kunnen jongeren verhalen lezen over de geschiedenis van Europa.  Ze worden verteld door twee jonge geschiedenisleraren, Richard Zuiderveld en Aant-Jelle Soepboer. Het zijn geen saaie droge verhalen vol jaartallen en feiten maar spannende en mooie verhalen. Want geschiedenis is het vertellen en daardoor beleven van verhalen, vinden de schrijvers.


Het boek is erg praktisch ingedeeld. Heel duidelijk wordt aangegeven over welke periode het gaat en daarover worden de belangrijkste dingen verteld gevolgd door een spannend verhaal over een jongen of meisje die in die tijdsperiode leefden. Zoals het mooie verhaal over Sophia die als meisje niets mag, niet naar school, niet naar buiten, helemaal niets dus. Ze is het zat en verkleed zich als jongen en loopt stiekem naar buiten, ze weet niet wat ze ziet! Later sluit ze zich aan bij een groep jongens die door het oude Athene lopen en filosofieles krijgen. Sophia blijkt de slimste van de groep te zijn. Als haar vader dat hoort mag ze eindelijk ook lessen volgen... 
Het verhaal over de dochter van Karel de Grote die oog in oog komt te staan met het monster dat haar vader als geschenk aangeboden krijgt, is ook bijzonder en heeft een heel apart eind.


En zo wordt ons in 25 verhalen de geschiedenis van Europa uit de doeken gedaan. We lezen over de Vikingers, de ridders, de handelsreizigers, de uitvinders en uitvindingen, de ontdekkers en hervormers, Napoleon, de Eerste Wereldoorlog, Hitler, de Perestroika en Die Wende, het computertijdperk, de Europese eenwording. Maar ook over de tulpenmanie, de uitvinding van de stoommachines, de eerste televisies, het gebruik van kernenergie, de eerste computers enz.
De verhalen die bij deze geschiedenislijn verteld worden zijn soms aangrijpend, zoals de brief die een jonge soldaat in WOI aan zijn meisje vanuit de loopgraven schrijft. Of grappig, zoals de twee meisjes die tijdens de carnaval in Venetië met een masker op stiekem naar het feest op het grote plein gaan. Ook erg leuk is het verhaal van de zoon van Columbus die met zijn vader mee reist en gebruik maakt van zijn kennis over de maansverduistering om indianen af te schrikken.
In aparte kaders staan weetjes of korte anekdotes of toelichtingen, foto's, afbeeldingen, tekeningen, museumtips en nog veel meer.
Kortom, het is een heel bijzonder boek dat dankzij de aparte benadering veel jongeren zal aanspreken.


ISBN 9789045201283 Hardcover 224 pagina's Uitgeverij Karakter maart 2014
Vanaf ca. 12 jaar

© Dettie, 16 mei 2014

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik  HIER

 

altVet Oud! Europa
De Europese geschiedenis voor jongeren in 25 verhalen
Richard Zuiderveld en Aant-Jelle Soepboer


Voor jongeren die van geschiedenis houden is dit boek een goudmijn. De hele geschiedenis van Europa wordt er in behandeld. De indeling is zoals die in geschiedenisboeken ook gebruikt wordt: de tijd van jagers en boeren, de tijd van Grieken en Romeinen, de tijd van monniken en ridders enz. Omdat het de bedoeling is om de jongeren van nu aan te spreken, en die niet verveeld wil worden met louter feiten, hebben de schrijvers de geschiedenis geromantiseerd: ze vertellen verhalen.


Binnen zo’n tijdsspanne gebeurt er van alles, zo kan je meerdere verhalen in een hoofdstuk aantreffen. In de meeste verhalen is een jongere het hoofdpersonage. Zij staan natuurlijk aan de goede kant. De een wordt volwassen volgens een ritueel, de ander leert wat vrijheid inhoudt, en weer een ander leert dat wijsheid sterker is dan het zwaard.
Het is een kleurrijk boek, met zoals gezegd heel veel informatie. Een 'druk' boek ook. Met toch wel bijzondere elementen: Wat te denken van de afgebeelde monnik met zijn grijpgrage handen?
Ook wordt er een onderwerp behandeld dat bijna taboe is in geschiedenisboeken: homoseksualiteit.
En verrassend:  Napoleon blijkt helemaal niet die kleine man met een arm die korter was de andere.


Wat soms wat lastig is, is de concessie aan de moderne tijd. De tijdbalk is bijvoorbeeld terug te vinden bovenaan de eerste pagina’s van het boek waar je ook het colofon vindt en een fotoverantwoording. Je hebt de neiging die pagina’s over te slaan, en dat zie je dus die hele tijdlijn niet. Terwijl het soms toch wel handig is om die te raadplegen, ook al staat er op de twee volgende pagina’s een indeling van de hoofdstukken. Die geven natuurlijk ook een soort tijdbalk, maar het is minder optisch.
Het zijn geen moeilijke verhalen waardoor ik denk dat ook geïnteresseerde jongere kinderen, vanaf een jaar of tien dit aankunnen. Tenslotte hoef je het boek niet als één geheel te lezen.


De schrijvers dezes zijn leerkrachten aan een middelbare school en zullen dus wel weten wat kinderen leuk vinden, maar persoonlijk vind ik de geschiedenis nogal geromantiseerd. Natuurlijk krijgen de lezers wel feiten mee, tussen de regels door, en er staan bij alle verhalen veel ‘wist-je-dat’ kadertjes, waar in de feiten verteld worden.
Zo geeft dit boek in ieder geval stof genoeg om  verder te zoeken, om nog meer te weten te komen. En dat is toch een heel goede zaak!
De schrijvers eindigen met een optimistische noot.


‘Al dit geweld heeft er voor gezorgd dat de Europese landen meer verbinding met elkaar zijn gaan zoeken. Al na de Tweede Wereldoorlog werken West-Europese landen samen, en met succes. In 1993 wordt met het Verdrag van Maastricht de Europese Unie opgericht. Veel mensen doen een verwoede poging om samen te werken en van elkaar te leren.‘


ISBN 9789045201283 |Hardcover |224 pagina's |Uitgeverij Karakter |maart 2014
Vanaf ca. 12 jaar

© Marjo, 3 juni 2014

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER