jeugd 10-12 jaar

CIET

http://www.ciet.be

 

Een geschenk uit de hemel
Het verhaal van het offerfeest
illustraties: Jan Bosschaert
tekst: CIET


Het verhaal dat in dit boek verteld wordt, is ook bekend in de christelijke traditie. Het verhaal van Abraham die opdracht kreeg van God. Hij moest zijn zoon Izaäk offeren. In de islamitische traditie zijn de namen iets anders: Ibrahim en Ismaïl.


Het verhaal vertelt over de stam van Ibrahim, die de sterren, maan en zon aanbaden. Ibrahim zelf wist wel beter: God was de Schepper van dat alles, en God wees hem dan ook aan als zijn profeet, degene die de boodschap van God zou gaan verkondigen. Nooit zou Ibrahim gedacht hebben dat God hem zou vragen zijn geliefde zoon te offeren. Maar als dat moest, dan zou hij dat doen. Hij vertelt het aan Ismaïl, die zegt dat het wel goed zal komen. Vertrouwen moeten ze hebben. Samen gaan ze naar de offerplaats. Als ze onderweg een duivel tegenkomen, die wil verhinderen dat Ibrahim doet wat hem gevraagd is, om zijn ongehoorzaamheid uit te lokken, weten ze hem te verjagen. En zo komen ze aan bij de offerplaats, waar Ibrahim aanstalten maakt om te gehoorzamen. Dan verschijnt de aartsengel Gabriël.


Het CIET is het Centrum voor Islamitische Educatie de Toekomst. Het is gesitueerd in Gent. Zij stellen het boek voor als een uitgave voor ouders, leerkrachten en natuurlijk kinderen. De illustraties zijn mooi van kleur, pagina vullend en passend bij het verhaal. Daardoor lijkt het boek in eerste instantie een prentenboek, maar gezien het woordgebruik is het niet bedoeld voor jonge kinderen, tenminste niet zoals je een prentenboek zou (laten) gebruiken. Het is eerder de bedoeling om samen met een kind dit boek te bekijken, uitleg te geven en er over te praten. Daarom is de toevoeging achter in het boek, ‘info en toelichting’ zeker een goed idee. Er wordt uitgelegd hoe dit verhaal staat in de islamitische traditie, en wat de betekenis is van het nog steeds jaarlijks gevierde offerfeest.
Er is een audio-verhaal beschikbaar op www.ciet.be


Het is een prima boek om duidelijk te maken dat een traditioneel feest er meestal niet zomaar is, dat er wel degelijk een betekenis achter zit. Bij het offerfeest kunnen we leren dat een goed mens bouwt aan een maatschappij die rechtvaardig is. Probeer je egoïsme en haat voor een ander te onderdrukken, en breng dagelijks offers in de vorm van tijd en geduld voor je medemens.


Het Offerfeest, ook wel het Slachtfeest of het grote feest genoemd, wordt gevierd vanaf de 10e dag van de 12e maand van de islamitische kalender en duurt 3 dagen. Op de eerste dag van dit feest wordt een schaap of een ander dier geslacht door elke moslim die zich dit kan veroorloven, ter ere van de profeet Ibrahim, die bereid was zijn zoon te offeren in opdracht van Allah. Een gedeelte van het vlees van het geslachte dier wordt aan de armen gegeven. Tegenwoordig wordt soms afgezien van het slachten van een dier, maar wordt een geldbedrag overgemaakt voor de armen. De moskee wordt bezocht en mensen dragen nette en vaak nieuwe kleding.


ISBN 9789059243910 | Hardcover | 22 pagina's | Uitgeverij Baeckens | augustus 2017
Leeftijd 10+

© Marjo, 1 september 2017

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER