jeugd 10-12 jaar

Miep Diekmann

Marijn bij de lorredraaiers
Miep Diekmann
Illustraties door Dick de WildeEen oudje, en hoewel soms de namen me wel bekend voorkwamen, kan ik me toch niet echt herinneren dat ik dit als kind gelezen heb. Maar dat is dan ook al zo lang geleden! In ieder geval staat het verhaal en ook de manier van schrijven nog steeds overeind.
Het is het verhaal van de jongen Marijn, die op vijftienjarige leeftijd zijn ouders verliest als Willemstad verwoest wordt door een orkaan. De tijd waarin het verhaal zich afspeelt is de zeventiende eeuw, de Antillen waren al in handen van de Nederlanders. Zij hadden plantages die bewerkt moesten worden. Voor dat zware werk leenden zich geen Nederlanders, en ook de inlanders, de indianen hadden helemaal geen zin om dat slavenwerk te doen. Dus was er een levendige handel in zwarte slaven. De manier waarop men zwarte mensen behandelde is in onze ogen onmenselijk: ze werden niet gezien als mensen, je kon met hen doen wat je wilde, en dat was vaak niet al te best. Slaven houden was dus normaal, ze hard laten werken voor een karig maal ook. En met de zweep er op losslaan was evenmin strafbaar.
Marijn is de zoon van een planter, maar gelukkig heeft hij een ander voorbeeld. Zijn ouders behandelen hun slaven goed. Ze gaan zelfs nog verder dan goed te eten geven en verzorgen: ze willen de kinderen leren schrijven en lezen. Het is echter tegen de gangbare mening en als Marijn na de dood van zijn ouders leerling-chirurgijn wordt zal hij daar tegen op moeten boksen.  De plantage van zijn ouders wordt overgenomen door zijn oudere zus en haar man. Zij nemen ook hun zus Oeba mee, die net zo denkt over slavernij als Marijn. En dan is daar het slavenmeisje Knikkertje, waarmee de twee kinderen zijn opgegroeid. Zij is een slimme meid, kan lezen en schrijven, maar omdat ze zwart is, zal ze nooit een volwaardig burger kunnen worden. Sterker nog:
als Marijn zijn hart zou volgen en met haar zou trouwen zullen ze alle twee verstoten worden. Maar zover is het voorlopig nog niet: Marijn schuift dit probleem terzijde. Hij zal gaan varen en Knikkertje voorlopig niet meer zien.
Hij komt terecht op een slavenschip, later ook op een smokkelschip, en leert veel over geneeskunde, maar vooral ook over de aard van de mensen. Hij werpt zich steeds op voor de slaven, maar moet soms tot het inzicht komen dat hij hen niet kan beschermen.


De lezer leert veel over het leven in de zeventiende eeuw, over het leven op de Antillen en natuurlijk ook hoe het er op een schip aan toe ging, speciaal op een slavenschip.
Miep Diekmann heeft er veel onderzoek voor gedaan, om dit boek te kunnen schijven. Zij baseerde zich op oude brieven, dagboeken en logboeken van slavenartsen, slavenmeesters en kaperkapiteins. Er staat een kaart voorin het boek, en een verklarende woordenlijst achterin, en als je nu zou denken dat het een saai boek is, met al die feiten en geschiedenisweetjes, dan vergis je je. Dit verhaal is een ontzettend spannend avontuur, dat je in één adem uit leest!


Isbn 978 90 258 5242 9 Hardcover 336 pagina's  Uitgeverij Leopold Verschenen in deze luxe editie: juni 2008 Genre: Fictie 10-12 jaar

© Marjo, januari 2010

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER