jeugd 6-9 jaar

Arie van der Veer & Ellen Laninga

Luister maar
illustraties: Rike Janssen
tekst: Arie van der Veer & Ellen Laninga


In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden is dit geen luisterboek maar een leesboek en niet zomaar een leesboek maar een kinderbijbel.


In korte verhalen wordt in begrijpelijke taal de inhoud van de bijbel weergegeven. Te beginnen bij het oude testament en wel bij het verhaal God maakt de wereld (Genesis 1:1-2:4) het verhaal is bekend. In zes dagen schiep God de wereld. De zevende dag rustte hij uit.

Natuurlijk volgt daarna het Adam en Eva verhaal, hoe zij door de slang uitgedaagd worden om van de verboden appel te eten en daarna uit het paradijs (mooie tuin en tuin van Eden genoemd) gejaagd worden.


Kaïn en Abel, de ark van Noach, de toren van Babel, alles wordt verteld hoewel het verhaal over de toren van Babel in mijn ogen een beetje vreemd is weergegeven. In dat verhaal gaat het over één volk, met één taal, éen groep mensen. 'God ziet het en is niet blij' staat er dan en God grijpt in en geeft ze  verschillende talen zodat ze elkaar niet meer kunnen verstaan.  'De mensen kunnen niet meer met elkaar overleggen, want ze begrijpen elkaar niet meer.' Toch vreemd want in feite is dat wel wat God wil, dat mensen elkaar goed begrijpen en samenwerken. Uit het verhaal komt niet goed naar voren waarom God niet blij is en ingrijpt.

Ook het Jakob en Esau verhaal waarbij Jakob zijn oude en blinde vader bedriegt door net te doen alsof hij Esau is, is in feite niet echt goed uitgelegd. Wel wat Jakob doet maar als je de verhalen daarna leest lijkt het alsof Jakob door God beloond wordt voor zijn egoïstische gedrag. God zal voor Jakob zorgen en nooit in de steek laten staat er en in feite wordt Jakob niet gestraft voor zijn daden.


Maar misschien lees ik dit boek teveel met de ogen van een kritische volwassene. De essentie van de verhalen is wel duidelijk maar soms mogelijk iets te eenvoudig gebracht, waardoor bij mij vragen omhoog komen. Kinderen zullen het vast alleen maar als mooie verhalen zien.
Wat ik overigens wel erg prettig vind, is dat er duidelijk een lijn in de verhalen zit. Er wordt vaak teruggegrepen naar het voorgaande verhaal zodat de onderlinge verbanden duidelijk zijn.


Halverwege het boek volgen de bijbelverhalen uit het nieuwe testament. Deze zijn aanvankelijk wat luchtiger. Natuurlijk zijn de verhalen over het leven van Jezus en de wonderen die hij verrichtte bijzonder. Zoals het verhaal van Lazarus die uit het graf opstaat. Maar ook en het verhaal dat Jezus boos is omdat het huis van God als marktplein gebruikt wordt, blijft apart omdat Jezus zelden kwaad was. Het verraad van Judas en later het ontkennen van Petrus dat hij Jezus kent, hoort er natuurlijk ook bij evenals de kruisiging en de wederopstanding.
Boven elk verhaal staat vermeld uit welk bijbelboek het verhaal komt.


De verhalen worden boeiend verteld en dankzij de chronologische volgorde wordt het bijna een spannend leesboek. Ook voor kinderen die niet gelovig worden grootgebracht, lijkt het me een leuk boek om te lezen. De taal is prettig en de tekst is dankzij het aangename lettertype voor kinderen ook goed leesbaar. Op elke pagina staat een verhaal met een levendige afbeelding in kleur die de tekst omlijst.
Dit boek vormt een aangename kennismaking met de bijbel.


Arie van der Veer (1942)  is - naast echtgenoot, vader en opa - predikant, programmamaker en voorzitter van de Evangelische Omroep
Ellen Laniga- van der Veer (1973) is de dochter van Arie van der Veer. Zij is dirigent, (lied)schrijver, componist en directeur van een basisschool


ISBN 9789023926948 Hardcover 194 pagina's Uitgeverij Boekencentrum mei 2014

© Dettie, 28 juni 2014

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER