jeugd 13-15 jaar

Siebe Huizinga

Relikwie van het kwaad
Siebe Huizinga


Het is tegelijk een pluspunt en een minpunt: de hoeveelheid. Niet de pagina's, dat zijn er ook niet weinig, maar vooral de avonturen. Het een is nog niet afgelopen of het volgende is er al. Nauwelijks tijd voor reflectie, geen rustpunt in dit verhaal, we gaan door!  Maar daardoor vlieg je dus geboeid door het verhaal, en lees je maar door, er is geen houden aan. Je wilt weten!


Het is een magisch verhaal, dat af en toe doet denken aan de Lord of the Rings. In dit verhaal draait het om de hoorn, die het relikwie van het Kwaad bevat. Alle akelige eigenschappen die een mens kan hebben lijken er in verzameld. Als je het vasthoudt, krijg je vreemde visioenen. De verleiding om het toch vast te houden kan groot zijn, dan moet de drager van de hoorn zich verzetten tegen zijn hunkering. De hoorn, afkomstig van de eenhoorn, is magisch, en velen azen er op.
Raaf krijgt het voorwerp door een monnik in zijn handen gestopt met de boodschap het met zijn leven te bewaken. Terwijl Raaf wegrent, valt de monnik in de handen van zijn achtervolgers, die Raaf gelukkig niet hebben gezien. Bij het huisje aangekomen waar hij samen met zijn broer woont, verstopt hij de met goud versierde hoorn, want die beelden van vier grote ruiters beangstigen hem. Niet alleen hij, ook zijn broer lijkt visioenen te hebben gehad, hij heeft het over een ridder zonder hoofd, en over een meisje dat op een gruwelijke manier vermoord is. Maar Job is een beetje raar in zijn hoofd, sinds hun moeder het moeras ingelopen is, dus Raaf hecht er geen waarde aan. Job blijkt evenwel niet zo gek: hij steelt de hoorn en verdwijnt. Naar Coevorden waarschijnlijk, om handel te drijven. Maar nu heeft hij de hoorn, en dat is, weet Raaf, levensgevaarlijk!
Voor de lezer dan in het avontuur gestort wordt, krijgt hij eerst nog wat achtergrondinformatie over de hoorn: een cursiefje uit het boek van de hoorn, dat vertelt over de hoorn in 950. Er volgen meer van zulke cursiefjes.


Het verhaal van Raaf speelt in 1350, de tijd van de zwarte Pest die over Europa heerste. De tijd van kloosters, kruistochten. Ridders en geselmonniken. Raaf is 'de hoeder van de hoorn'. Flauwekul, denkt hij, maar als anderen denken dat hij dat is, dan wil hij het wel beschermen. Zijn opdracht is het terug te brengen naar Munster, naar de bisschop. Want eenmaal in handen van de Kerk zijn het geen kwade eigenschappen meer die de Hoorn uitstraalt, maar dan zal het een medicijn zijn tegen de Grote Dood. Maar 'de vader' zit Raaf achterna, hij heeft er snode plannen mee. En dan is er broeder Momme, voor wie werkt hij? De Bastaard van Ruyne met zijn leger is ook al zijn vijand. En die heeft de sterkste troef in handen, hij houdt Job gevangen. Maar gelukkig heeft Raaf ook vrienden: de dwerg Tobias, en het meisje Beatrijs.
Volop belevenissen, akelige avonturen en vele ontmoetingen zal Raaf moeten doormaken, voor hij een kans krijgt om te doen wat hij moet doen. Intussen evenwel is hij de drager van de hoorn, en moet hij diens krachten weerstaan.

Geloof en bijgeloof, Latijnse teksten, het geeft een indruk van die tijd, waarin monniken nu eenmaal een grote rol speelden. Volop verwijzingen, in de namen en in de personages. Tijl Uilenspiegel komt bijvoorbeeld ook nog langs.
Er is een woordenlijst, en een topografische kaart op de binnenzijde van de omslag. Een heerlijk avonturenboek, met een magisch tintje. En een tikje historie. En natuurlijk een site:

http://www.siebehuizinga.nl


ISBN 9789026127823 Hardcover 318 pagina's | Fontein | maart 2010

© Marjo, april 2010

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER