jeugd 13-15 jaar

Mirjam Pressler

Malka Mai


Flaptekst:
De joodse Malka Mai (7) woont met haar moeder Hanna en haar zus Minna (16)in een stadje aan de Pools-Hongaarse grens. Als de Duitsers in 1943 ook hier met deportaties beginnen, moeten de drie halsoverkop vluchten. Te voet trekken ze over de Karpaten naar Hongarije. Maar Malka wordt ernstig ziek en haar moeder besluit haar in een molen achter te laten. Zo gauw ze weer gezond is zal Malka alsnog naar haar moeder en zusje worden gebracht. Het plan mislukt en Malka moet zich in haar eentje redden. Terwijl haar moeder naar de vrijheid vlucht, belandt zij in een getto, waar ze door haar ongelooflijke wilskracht en doorzettingsvermogen weet te overleven. Maar of ze ooit haar moeder terugziet...


Dit boek is geschreven op basis van enige jeugdherinneringen van Malka Mai, als document berustend bij Yad Vashem. Het verhaal speelt van september 1943 tot maart 1944.
De flaptekst vertelt in grote lijnen hoe het verhaal gaat maar in het boek wordt ook duidelijk het verschil weergeven tussan Malka en Minna. Minna is een echte puber met dwarse buien om kan als een blad aan een boom omslaan en is ineens weer vreselijk lief, vooral toen Malka ziek werd. Malka bekijkt alles veel meer door de ogen van een kind wat ook prachtig wordt weergegeven. De periode in het getto is vreselijk, honger, armoede, deportaties. Malka moet zich maar zien te redden zo zonder haar familie. Vooral het aan voedsel zien te komen is een dagelijkse en enorme opgave. Malka denkt aan niets anders meer, kan door alles wat ze gezien heeft ook niet meer aan iets anders denken. Aan haar moeder denkt ze als aan de huisarts, als ze aan haar denkt als haar moeder wordt de pijn te groot. De wreedheid van de Duitsers wordt door kinderogen vertelt maar is daar niet minder erg door.
Indrukwekkend boek, je merkt wel dat er rekening mee is gehouden dat het een boek voor jongeren is.


Uitgever Querido Kinderboek ISBN 9045100223 Bindwijze Paperback Verschijningsdatum april 2003 Aantal pagina's 246 blz.
Leeftijd 13-15 jaar

© Dettie

Reageren? Klik hier! 

 
Malka Mai


Malka Mai is een joods meisje, zeven jaar oud. Ze woont met haar zus en moeder in Polen, maar het is daar niet veilig meer. De Duitsers pakken alle joden op en brengen ze ergens heen, waarvandaan ze niet terug komen. Ze gaan op de vlucht, de grens over, naar Hongarije.
Een tocht waarbij ze soms geluk hebben, soms tegenslag, waarbij ze mensen ontmoeten die hen helpen, maar ook mensen die hen verraden. Eerst zijn ze alleen, maar het is veiliger om zich aan te sluiten bij een groep joden, die onderweg zijn naar Boedapest. Maar die mensen willen geen kinderen op sleeptouw, zeker niet als ze horen dat Malka ziek is, en dat haar voeten kapotgelopen zijn. Ze blijft alleen achter. Maar als ze weer beter is, brengt de man haar niet naar de afgesproken plek, waar haar moeder en zus zouden wachten. Hij brengt haar terug naar Polen.. Dan beginnen de omzwervingen van een klein eenzaam meisje. Soms treft ze 'goede' mensen die haar helpen en dan krijgt ze te eten, en een warme slaapplaats, maar steeds gaat het fout en dan vindt ze zichzelf terug in het getto, helemaal alleen, zonder kleren of eten, en het getto leeg na een razzia. Ze vermagert en verwildert.
Intussen ontdekt de moeder dat ze bedrogen is en stelt alles in het werk om haar kleine meisje terug te krijgen. Ze gaat er zelfs voor terug naar Polen.


Een indrukwekkend verhaal. Het begint rustig, maar als Malka eenmaal opzichzelf aangewezen is, wordt het steeds indringender. In het nawoord staat dat Malka Mai echt bestaan heeft, maar dat ze niet veel meer dan de grote lijnen van haar vreselijke avontuur kan navertellen. Dat heeft Mirjam Pressler dus voor haar gedaan. Het zou allemaal zomaar gebeurd kunnen zijn...

Uitgever Querido Kinderboek ISBN 9045100223 Bindwijze Paperback Verschijningsdatum april 2003 Aantal pagina's 246 blz. Leeftijd 13-15 jaar


© Marjo

Reageren? Klik hier!


 
Daar verlang ik zo naar


Mirjam Pressler, vertaalster van de wetenschappelijke editie van Anne Franks dagboeken in het Duits en samenstelster van de herziene editie van Het achterhuis, heeft ook deze biografie over Anne Frank geschreven.
In dit boek vertelt zij over het korte leven van Anne Frank, veel gebruikmakend van de dagboeken en het later door Miep Gies uitgegeven boek .
Anne is geboren op 12 juni 1929 in Frankfurt am Main, haar zus Margot is dan drie jaar oud. Toen Hitler in 1933 Rijkskanselier werd veranderde er veel voor de joden, velen emigreerden. In de zomer van 1933 vertrok Otto Frank naar Nederland en in februari '34 kwam de hele familie Frank over. Otto zette in Amsterdam het bedrijf op dat Opekta verkocht. Opekta is een geleermiddel om zelf jam te kunnen maken. De familie Frank ging wonen aan het Merwedeplein. Anne en Margot gaan naar de Montesorischool en hadden een prettige tijd.


Nederland werd bezet werd door de Duitsers en opnieuw begon de ellende voor joden zo ook voor de familie Frank. Toen Margot een oproep kreeg (5 juli 1942) besloot de familie onder te duiken en wel in het leegstaande gedeelte van het bedrijf van Otto, Het achterhuis. Daar zullen uiteindelijk acht onderduikers 'wonen'. De onderduikers worden bijgestaan door vier personeelsleden van Otto Frank te weten Miep Gies, Johannes Kleiman, Victor Kluger en bep Voskuijl. Zij zorgen voor voedsel, kleding, boeken, nieuws en.... schriften en papier.


Op 12 juni 1942 krijgt Anne een dagboek voor haar verjaardag, ze is dan net 6 dagen ondergedoken. Aanvankelijk richt zij zich in haar dagboek tot personages uit Joop ter Heul, maar uiteindelijk wordt het de denkbeeldige vriendin Kitty aan wie ze schrijft. In haar dagboeken zie je haar veranderen van naïef meisje tot jonge, volwassen vrouw. In 1944 hoort zij een oproep via Radio Oranje om te schrijven over het lijden van het Nederlandse volk bijv dagboeken bijhouden. Na dit gehoord te hebben besluit Anne haar dagboek om te vormen tot boek. Ze liet delen weg, paste teksten aan enz.


Op 4 augustus wordt het Achtehuis binnengevallen en worden de onderduikers weggehaald evenals twee helpers Victor Kluger en Johannes Kleiman. Zij overleven de oorlog. Otto Frank is de enige van de onderduikers die de oorlog overleeft. Als hij na lang zoeken en navraag doen hoort dat Anne en Margot overleden zijn overhandigt Miep de dagboeken van Anne, die zij zelf nog nooit ingekeken had.


Mirjam Pressler vertelt bovenstaand verhaal maar ook vertelt zij afzonderlijk over de onderduikers. Wie zij waren, hoe zij waren, wat er met hen gebeurd is. Verder vertelt zij over de helpers, hoe moeilijk zij het hadden om de benodigdheden bij elkaar te sprokkelen, vooral het eten was een dagelijks probleem.
Ook analyseert zij Anne's karakter. Anne kon genadeloos hard zijn over haar mede-onderduikers maar zij was voor zichzelf ook keihard. Zij streed een enorme innerlijke strijd en wilde sterk zijn. Daarom kon zij zwakheden van de anderen niet uitstaan. Het is wonderbaarlijk hoe een zo'n jong meisje zo scherp mensen doorzag.
Ook haar verliefdheid op Peter was bewust. Zij wilde weten... leergierig en nieuwsgierig als zij was. Aanvankelijk vond zij Peter een saaie jongen maar toen zij besloten had te ervaren wat het is om met de andere sekse om te gaan zocht zij bewust toenadering tot Peter. Zij beschrijft haar gevoelens uitvoerig en eerlijk. Ze weet ook dat zij eventueel na de oorlog niet verder wil met Peter en bouwt dan ook bewust en voorzichtig de 'relatie' af.
Haar innerlijk was een constante tweestrijd. De goede en slechte Anne, de Anne die wil trouwen en kinderen krijgen en de Anne die wil reizen en journalist worden.


Het boek wordt als jongerenboek gepresenteerd maar ik vraag me af of het voor jongeren geschikt is. Persoonlijk zie ik het meer als een boek voor volwassenen. Het kan wel uitstekend gebruikt worden als toelichting bij Het achterhuis.


ISBN 9035112903 Uitgeverij Bert Bakker 1993, 144 pagina's
Vanaf 14 jaar

© Dettie

Reageren? Klik hier!