jeugd 13-15 jaar

André Boesberg

boekenTunnelkoorts

In 1916 is het leven voor de Vlaming niet makkelijk. Zeker niet als je vlak bij het front woont. De twaalfjarige Willem gaat niet meer naar school, en helpt zijn ouders op de boerderij. Dan wordt alles nog erger: Als op een dag in het oorlogsjaar 1916 een granaat ontploft op het erf van de boerderij, komen zijn ouders om het leven.
Willem kan niet alleen op de boerderij blijven wonen. Aanvankelijk ontfermt zich een buurman over hem, Eyckens heet hij, en later komt zijn oma, die immers toch ook alleen woont, in huis. Moeke, zoals hij haar noemt, is al oud, en voelt haar einde naderen, dus als hij Karel ontmoet, die wel een bezigheid voor Willem heeft, aarzelt hij niet lang. Zelfs al klinken de avonturen van Karel hem gevaarlijk in de oren, wat heeft hij nog te verliezen?
Dat is helaas een harde les die hij zal moeten leren. Niet alleen leert hij de verschrikkingen van de oorlog kennen, ook zijn persoonlijke leven zal heel anders lopen als hij graag wilde.


Ik vind het jammer dat Boesberg het nodig heeft gevonden om ook aan het thuisfront nog wat elementen van een oorlog te beschrijven. De rol van Moeke en Eyckens had voor mij weg kunnen blijven. Dat had ook het eerste deel wat minder rommelig gemaakt. Boesberg laat namelijk de personages om en om vertellen. Willem het meest en het langst, maar ook Moeke en Marieke mogen vertellen. En dan zijn er nog de cursieve stukjes, waarin Willem als volwassene terugkijkt op deze tijd. Die stukjes verhogen de spanning overigens heel goed. In het eerste deel is er wat te veel wisseling, maar dat komt in de volgende delen helemaal goed.
Het is min of meer een ontwikkelingroman die zich afspeelt in de loopgraven rondom Mesen, vlakbij Ieper. De beschrijving van de loopgraven, het hoe en wat van het tunnelen echter is indrukwekkend beschreven en maakt dit boek zeker de moeite waard.


"Ik klappertand alleen maar en mijn binnenkant staat in brand.' Ik grinnik.
'Je hebt tunnelkoorts', zegt Allen.
'Tunnelkoorts?'
'Je hebt je gedachten niet onder controle en je lichaam ook niet.' Hij legt zijn hand op mijn voorhoofd. 'Je zweet.'
'En dat noemen ze tunnelkoorts?


Isbn 978 90 209 7798 1 Hardcover 197 pagina's | Lannoo Jeugd- en Kinderboek | augustus 2008
vanaf 13 jaar

© Marjo, april 2009

Lees de reacties op het forum, klik HIER