Boekenarchief B

Hein Bloemink

altVerborgen erfenis van klooster Yesse
Meedogenloze jacht op miljoenen
Hein Bloemink

Dit verhaal gaat over het klooster Yesse, dat echt bestaan heeft. https://nl.wikipedia.org/wiki/Klooster_Yesse


In 1215 werd bij Haren in de provincie Groningen het Cisterciënzer vrouwenklooster gesticht. Dit klooster heeft tot het einde van de zestiende eeuw bestaan.Tijdens de Tachtigjarige Oorlog heeft het klooster meerdere malen te lijden gehad van soldaten die om de stad Groningen vochten, en die soms zelfs de nonnen verjoegen en in het klooster bivakkeerden. De zusters besloten in 1589 goederen te ruilen voor een pand in de Herestraat in Groningen, als refugium. De laatste overgebleven zusters zouden daarna niet meer terugkeren in Essen, ze werden tot hun dood onderhouden door de Provinciale Staten. Vanaf dat tijdstip waren de landgoederen en andere bezittingen van het klooster eigendom van de provincie. De laatste restanten van het klooster zijn rond 1890 opgeruimd.
Dit zijn de gegevens die Hein Bloemink verwerkt in zijn verhaal.


Alles begint in 2019 met een journalist en een politieman, die op onderzoek uitgaan naar het klooster en de schat die ergens moet liggen. Het draait om miljoenen, en al snel lekt er info naar mensen wiens hebzucht de boel danig in het honderd schopt. Het wordt zelfs gevaarlijk.


Er is ook een verhaallijn die in het verleden speelt net als de fictieve hoofdpersoon Florentia Renghers, non in het klooster Yesse. Zij is een socialist avant la lettre: het zint haar niet dat in het klooster grote rijkdommen liggen, terwijl de boeren zich op hun landerijen afbeulen voor een hongerloontje. Zij bedenkt een stoutmoedig plan, maar vraagt daarbij hulp. Twee andere nonnen worden deelgenoot van haar plannen, als ook een boer en een kluizenaar. We volgen haar wederwaardigheden: haar plan en het onheil dat haar treft.


Deze wetenschap hebben wij als lezer voor op de hoofdpersonen in de andere verhaallijn, die zich afspeelt in 2019. Is hetgeen in dit verhaal gebeurt fictief of zou dit toch zomaar kunnen? Grond en goederen van kloosters waren in die tijd bezittingen van het Vaticaan, en zonder slag of stoot eigende de Provincie zich alles toe. Het draait er op uit dat het Vaticaan de Nederlandse staat aanklaagt wegens diefstal van grond tijdens de reformatie in 1594. Men gaat naarstig op zoek naar bewijsstukken, aktes waarop staat wie de eigenaar is van de grond moeten opgemaakt zijn, maar waar zijn ze gebleven?


Achterin het boek wordt de historische context uit de doeken gedaan, met een kaartje van het klooster, een verklarende woordenlijst en een lijst met personages. Daar wordt ook Annemiek Bos genoemd, beheerder van de Stichting Klooster Yesse, die in een huis woont dat precies staat op de plaats waar van 1215 - 1594 het klooster heeft gestaan, in het gehucht Essen bij Haren.  Bijna tegelijkertijd met de presentatie van zijn boek vonden studenten archeologie in de omgeving van het verdwenen klooster een zegel (bulla) die afkomstig is van paus Gregorius IX die in het begin van de 13e eeuw aan de macht was.

Dit is het debuut van Hein Bloemink (1961), journalist en uitgever van Haren de Krant, werkzaam bij ZINN Ouderenzorg. Het is een goed lopende misdaadroman in een interessante en goed onderbouwde historische context.


ISBN 9789089549631 | paperback | 250 pagina's | Elikser | juni 2017

© Marjo, 8 oktober 2017

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER