Boekenarchief B

Philippe Besson

Lieg met mij
Philippe Besson


Philippe Besson heeft al twintig boektitels op zijn naam staan, maar toch is dit mijn eerste Besson en ik wil ze nu gelijk allemaal lezen vanwege zijn mooie ingehouden manier van schrijven.


Door dit vermoedelijk autobiografisch getinte boek, werd ik ook nieuwsgierig naar de achtergrond van deze de schrijver maar er is weinig Nederlandse of Engelse informatie te vinden, op een met feiten gevulde pagina op Wikipedia na. Het enige wat ik te weten kom is dat hij in Frankrijk een welbekende en veelgelezen  politiek geëngageerde schrijver is (Hij steunde o.a. Macrons verkiezingscampagne) Bovendien is hij literatuurcriticus, dramaturg en tv-animator. 


Lieg met mij,
in het Frans Arrête avec tes mensonges wat meer “stop met je gelieg" betekent, begint in het geboortedorp van Besson en is geschreven ter nagedachtenis aan Thomas Andrieu (1966-2016) de plaatsgenoot en hoofdpersoon in dit boek. De verteller is Philippe Besson, een succesvol schrijver die in Parijs woont en terugblikt op zijn jeugd, met name de jaren op het lyceum waar Philippe en Thomas, in het onbeduidende geboorteplaatsje Barbezieux, hun opleiding volgen. Phillipe schrijft:


"Ik ben zeventien.
Ik weet niet dat ik nooit meer zeventien zal zijn, ik weet niet dat de jeugd niet blijvend is, dat hij maar een ogenblik duurt en dan verdwijnt, en als je je dat realiseert is het te laat, is het voorbij, dan is hij vervlogen en ben je hem kwijt, toch voelen sommige mensen om me heen het aankomen en zeggen het, de volwassenen herthalen het, maar ik luister niet naar ze, hun woorden glijden langs me heen, blijven niet hangen, als water langs de veren van een eend, ik ben een sukkel, een zorgeloze sukkel. "


De achtergrond van Philippe en Thomas is verschillend. Philippe is de zoon van een schoolhoofd, Thomas is boerenzoon, zijn moeder is een Spaanse arbeidersdochter. In bijna alles is het verschil tussen de twee merkbaar. De fijngevoelige Philippe weet al dat hij homoseksueel is, "Het is duidelijk dat ik op jongens val. Maar ik ben nog niet in staat die woorden uit te spreken." Hij begluurt en bewondert Thomas, dat is de jongen die altijd een beetje apart staat, maar wel autoriteit uitstraalt. Philippe is verliefd op afstand maar vermoedt dat Thomas hem zelfs nooit opgemerkt heeft.
Groot is de verrassing als Thomas hem op die winterochtend in 1984 op school, als ze een moment alleen zijn, aanspreekt en een plaats en tijd afspreekt in een café aan de rand van de stad.


"Ik zal lang aan dat moment terugdenken, het moment waarop de jongen met een zelfverzekerde pas verschijnt. Ik zal eraan terugdenken als aan een ideaal tussenmoment, een uitzonderlijk kort ogenblik waarin de omstandigheden perfect waren, een bijna onwaarschijnlijke buitenkans. Het had ook gekund dat ik niet alleen was gelaten door mijn vrienden, dat hij de zijne niet had kunnen overreden om alvast te gaan, dat het moment niet had plaatsgevonden. Er zou vrijwel niets voor nodig zijn geweest."


Op de vraag van Philippe "Waarom ik'. volgt het bijzonder antwoord "Omdat jij heel anders bent dan de anderen, omdat je ontzettend opvalt zonder dat je het doorhebt, omdat jij weg zult gaan en wij zullen blijven'. Deze zin zal de kern van hun relatie vertegenwoordigen.


De jongens spreken op de gekste plaatsen met elkaar af. De seks is goed en heftig. Maar alles moet stiekem. Thomas wil niet dat iemand van hun relatie weet. Toch beleven ze samen de grootsheid van een eerste serieuze liefde.
Het is helaas wel een verborgen liefde die geen kans van bestaan heeft. De uitspraak van Thomas blijkt profetisch.
We volgen beider levens en maken kennis met de tragiek van de tijd die met name Thomas niet mee zat. Zijn verhaal is schrijnend.


En dan is er die dag zo'n twintig jaar later, tijdens een interview over zijn laatste boek, ziet Philippe een jongen lopen in de lobby van een hotel. Thomas! Het is Thomas! Dat kan helemaal niet, want hij is niets veranderd... Hij is nog net zo jong als toen!


Besson heeft met dit boek een ode geschreven aan zijn eerste grote liefde. Maar of het allemaal echt zo gegaan is, zullen we nooit weten, hij is tenslotte schrijver en op de eerste pagina's van het boek schrijft hij, zittend in de hotellobby:


Ik verzin levens bij mensen die weggaan, die binnenkomen, ik probeer me voor te stellen waar ze vandaan komen, waar ze heen gaan, ik heb het altijd leuk gevonden om dat te doen, om levens te verzinnen bij onbekenden die ik nauwelijks heb ontmoet, om me te interesseren voor mensen die ik niet ken, het is bijna een tic, ik geloof dat het al in mijn jeugd is begonnen, ja het was er al toen ik nog heel jong was, nu weet ik het weer, het verontrustte mijn moeder, ze zei: hou op met je leugens.


Het boek is wel opgedragen aan de in de in 2016 gestorven Thomas maar misschien heeft Besson alles verzonnen, misschien is alles waar, misschien kon het verhaal nu pas geschreven worden, na Thomas' dood. Philippe Besson is de enige die het weet, maar de de waarheid doet er eigenlijk niet toe. Besson heeft namelijk in dit boek de pijn van een verloren liefde en hoe verder te moeten leven schitterend weten te verwoorden. Je leeft mee, voelt de verliefdheid, het hunkeren, het verdriet van beide jongens/mannen. Uiteindelijk sla je het boek met weemoed dicht. De tragiek van het geheel maakt je nederig.
Kortom, een indrukwekkend verhaal van een schrijver die zijn vak meer dan goed verstaat.


ISBN 9789403186108 | Hardcover | 158 pagina's | De Bezige Bij | mei 2020
Mooi vertaald door Martine Woudt

© Dettie, 14 mei 2020

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

Bij afwezigheid van mannen


Een juweeltje. Van een Franse schrijver natuurlijk (!)
Philippe Besson heeft volgens de flap in 2001 dit debuut geschreven. Het is een boek over mannenliefde, en tegelijk over de Eerste Wereldoorlog. En over de schrijver Proust.
Het begint zo, en pakt meteen:


"Ik ben zestien jaar. Ik ben tegelijk met deze eeuw geboren.
Ik weet dat het oorlog is, dat er aan het front soldaten sneuvelen, dat er in steden en dorpen van Frankrijk en elders burgers sterven, dat de oorlog, behalve de verwoestingen, de modder, het fluiten van kogels die de borst doorboren, de neerslachtige gezichten van vrouwen die, soms tegen elke verwachting in, op een brief hopen die niet komt en naar een terugkeer uitzien die telkens weer wordt uitgesteld, het politieke spel waar de volkeren zich aan wagen, vooral de eenvoudige, wreedaardige en anonieme dood is van soldaten en burgers wier namen ooit onder de klanken van treurmuziek op een gedenkteken te lezen zullen zijn.
En toch weet ik niet wat oorlog is. Ik woon in Parijs. Ik ben leerling van het lyceum. Ik ben zestien jaar
."


Meteen is hier de toon gezet van het hele boek. De jongen, Vincent, vertelt over twee ontmoetingen die hij die zomer van 1916 heeft: met een man van 45, een schrijver, die zijn vriend wordt. Seksuele aantrekking speelt wel een rol, maar die wordt niet tot uiting gebracht.
De tweede ontmoeting is met de bastaardzoon van de huishoudster, een 21-jarige soldaat. Op hem wordt de jongen verliefd en ze beleven een ontstuimige week, voordat de soldaat weer naar het front moet.


Deel twee bestaat uit de brieven die Vincent en Marcel, de oudere man, aan elkaar schrijven en de brieven van Vincent en Arthur, de soldaat. Marcel ontraadt Vincent de herenliefde, immers verboden, maar is het niet gewoon jaloezie?
De brieven van Arthur vertellen over de oorlog:
"Ik weet dat ik je niet over dit alles zou moeten schrijven, het kan je alleen maar ongerust maken, maar wat moet ik doen om géén getuigenis af te leggen? Hoe kan ik alles verzwijgen? Dat gaat niet, begrijp je? Ik kan niet zwijgen. Ik kan onmogelijk stilzwijgend voorbijgaan aan dit angstaanjagende schouwspel waarin wij onvrijwillig meespelen. Ik moét wel proberen de verschrikking in gewone woorden weer te geven. Het is iets wat ons geheel vervult, wat deel van ons gaat uitmaken en wezenseen met ons wordt. Iets wat ons omhult als een doodsgewaad dat we niet af kunnen werpen. Iets wat tegelijkertijd boven ons, met ons,tegen ons en in ons is. Iets watrondwaart"
Dit hoofdstuk eindigt zoals je verwacht, met de dood van Arthur.


Dan volgt deel drie het mooiste van het boek, ik zou het helemaal willen aanhalen. Het is sentimenteel, maar zo mooi.


Nog een stuk uit een gesprek tussen Marcel en de jongen. Ik ken het werk van Proust niet, maar het klopt vast met zijn ideeën:


"U (=Marcel) zegt: als je zestien bent denk je geen herinneringen te hebben maar enkel een toekomst. In feite- en daarin heb je gelijk, honderdmaal gelijk- ligt het leven op je te wachten als een boulevard die zich voor je opent, een onbetreden weg waarvan je niet weet waar hij eindigt. Waarin je ongelijk hebt, honderdmaal ongelijk, is dat het wezenlijke misschien al vastligt, dat alles tot stand gekomen is in de kinderjaren, de jaren die jij net achter de rug hebt: de toekomstige gebeurtenissen kunnen slechts het gevolg zijn van wat zich reeds heeft afgespeeld. Daarom doe ik dit herinneringswerk dat voor nostalgie wordt gehouden en waardoor ze zeggen dat ik overdreven aan het verleden hecht. Ik peil het verleden om het heden beter hanteerbaar te maken en vind in het heden gevoelens terug die ik in het verleden al heb ervaren. De herinnering verbindt het heden met het verleden. Zo eenvoudig is dat. Je hoeft niet verder te zoeken."


Klopt dat met à la recherche du temps perdu? Ik zou dat werk toch eens moeten lezen..
Maar intussen heb ik erg genoten van dit prachtig boek.


ISBN 9026317522 | Hardcover | 176 pagina's | Ambo|Anthos Uitgevers | september 2002
Vertaler: T. Buckinx

© Marjo, januari 2005

Reageren? Klik hier!

 

Een onbewaakt ogenblik

 

Hoe doet Besson dat? Vanaf het eerste hoofdstuk, nog geen twee pagina's lang, weet ik dat dit boek me te pakken heeft. Hij zet het stadje Falmouth in een paar alinea's neer (eentje: "In Falmouth houdt de aarde het voor gezien. Bij de loodrechte lijn van de kliffen.") en zegt dan "zo, nu weet u alles over Falmouth."
Het intrigeert, maakt nieuwsgierig. En wie is die 'ik', die dit vertelt? Waarom oordeelt hij zo streng over een stadje waar hij geboren is?

 

Dat vertelt hij meteen in het volgende hoofdstuk.
"Ik ben Thomas Sheppard en ik was nog nooit uit Falmouth weggeweest totdat de mannen me meenamen.
Vandaag kom ik terug.
Ik kon nergens anders heen.
"

Misschien ben ik snel tevreden, maar ik vind dit meesterlijk. Je moet toch doorlezen nu, omdat je wilt weten wat er aan de hand is?
Dat wordt mondjesmaat medegedeeld in steeds korte hoofdstukken. We horen al snel dat de man veroordeeld is wegens doodslag. Hij heeft tijdens een storm tegen waarschuwingen in zijn zoon meegenomen, de zee op, en de jongen is verdronken. Nu zit zijn straf erop en hij is teruggekeerd, omdat, zegt hij, dit de enige plek is waar hij gevonden kan worden door degene op wie hij wacht. Men kijkt hem met de nek aan, veroordeelt hem nog steeds.
Twee mensen doen dat niet, en via hen kan hij zijn verhaal vertellen. Tegen een Pakistaan zegt hij:
"'Ik wil u niet choqueren of een ongemakkelijk gevoel bezorgen. U hebt het volste recht om niet naar mijn verhaal te luisteren, om me hier weg te sturen. Ik zal precies doen wat u zegt. Ik weet niet zeker of ik in uw plaats zin of geduld zou hebben om zo'n verhaal aan te horen.'
"Dit is een muntthee zoals u waarschijnlijk nog nooit hebt geproefd. Ik ben benieuwd of u hem lekker vindt'"
De ander die luistert is Betty. Zij mag hem en ziet in hem een nieuwe vader voor haar kind, maar na het luisteren na het tweede deel van het verhaal, over het verblijf in de gevangenis, moet ze zich teleurgesteld terugtrekken.


Een onbewaakte ogenblik... er waren er meerdere: de val die hij als kind maakte en die hem mank deed lopen, waardoor hij een buitenstaander werd. Het moment waarop zijn zoon de dood vond, en het moment waarop Luke zijn intrede deed in de gevangeniscel.
Misschien had het verhaal ook verteld kunnen worden zonder Rajiv en Betty, zij voegen niet echt iets toe. Of het moet zijn de manier waarop zij de verteller accepteren zoals hij is, terwijl de rest van de wereld dat niet wil. Maar hij heeft hen niet nodig, hij heeft Luke.


"Mensen houden van bloed, andermans bloed. De geur ervan. Mijn vader is altijd aan blijven herinneren dat de mens niet meer is dan een beest dat zich in weet te houden, dat geleerd heeft om zijn primitieve driften te beheersen. Maar bied hem bloed aan en hij wordt weer een beest."


Hardcover | 181 Pagina's | Ambo | 1ste Druk | 2006 ISBN: 9026319398 Vertaler: M. Woudt

© Marjo, juli 2006

Reageren? Klik hier!