Boekenarchief R-S

Sarah Sundin

https://www.sarahsundin.com

 

De boekhandel van het verzet
Sarah Sundin


Lucille Girard komt als 9-jarig meisje vanuit Amerika naar Parijs om daar naar de balletschool te gaan. Dansen is haar lust en haar leven. Frankrijk wordt echt haar land en als 17 jaar later de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, peinst ze er niet over om terug te gaan naar Amerika. Veel van haar vrienden gaan echter wel terug. Onder deze vrienden is ook het Joodse echtpaar Erna en Hal Greenblatts. Zij zijn eigenaar van de boekhandel Green Leaf Books. Lucille besluit haar favoriete boekwinkel van haar vrienden over te kopen en hen zo van geld te voorzien voor hun overtocht naar Amerika. Zodra de oorlog voorbij is, kunnen de Greenblatts de boekwinkel weer terug kopen.
Als Lucille de vraag krijgt of zij via haar te verkopen boeken boodschappen van het verzet wil doorgeven, hoeft ze daar niet lang over na te denken.


Paul Aubrey is een Amerikaanse weduwnaar die in Parijs een grote autofabriek heeft. Vanuit de Amerikaanse regering wordt aan hem gevraagd om deze fabriek open te houden en niet terug te gaan naar Amerika. Hiervoor moet hij met de Duitse bezetter samenwerken. De mensen om hem heen weten niet van deze afspraak en nemen het hem niet in dank af dat hij samenwerkt met de Duitsers. Hij wordt gezien als een collaborateur. Voor zijn 4-jarig dochtertje Josie is dit helemaal moeilijk. Vriendinnetjes mogen niet meer met haar spelen. Gelukkig vindt zij een mooie plek in Green Leaf Books waar zij dankzij Lucille weer vriendinnetjes maakt.


De dilemma’s van de hoofdpersonen en de daarbij behorende emoties worden door Sarah Sundin heel natuurlijk beschreven, waardoor je als lezer het verhaal graag in één keer wilt uitlezen. Ook weet zij de spanning knap op te bouwen met korte, staccato-achtige zinnen.


Lucie bleef staan, fronste – wat was hier aan de hand?
Voor de collaborerende boekhandel bleven mannen staan.
Armen gingen omhoog.
Glas brak en kwam rinkelend op de stoep terecht.
Lucie hapte naar adem, liep terug het smalle straatje in en klikte haar zaklamp uit.
Een knal. Een explosie van geluid en licht en vuur. In de winkel flakkerden oranje vlammen. Mannen juichten.
Een bom. Lucie deed nog een stap achteruit. Nog een. Draaide zich om. Begon te rennen.
Een politiefluitje, schril en hoog.
Nee! Haar voeten gleden weg op de natte bladeren. Ze struikelde, wist zich tegen een muur overeind te houden, en holde door. Ze mocht niet worden opgepakt. Onmogelijk. Niet met al die represaillemoorden. Onschuldig of schuldig, iedereen die in de gevangenis zat, kon als gijzelaar worden doodgeschoten.
Het gefluit en geschreeuw en geknetter van vuur en geroffel van voeten stierven achter haar weg.
Lucie dook een zijstraat in en vertraagde haar pas, zodat ze niet schuldig zou lijken. Haar longen zwoegden. Haar gezicht tintelde van de kou. Ze drukte een gehandschoende hand tegen haar wang, maar die gleed weg.
Ze…huilde.
Haar dierbare Parijs leek vastbesloten haar te verdrijven.


Opnieuw heeft Sarah Sundin een prachtig boek geschreven over de Tweede Wereldoorlog. De boekhandel van het verzet blijft je als lezer tot het einde toe boeien.


ISBN 978 90 297 3315 1| NUR 302 | Paperback| 386 pagina’s | Uitgeverij KokBoekencentrum| september 2022
De boekhandel van verzet is vertaald door Marijne Thomas

© Els ten Voorde, 17 oktober 2022

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER