Boekenarchief R-S

Tim Ray

De gelofte


In een ver verleden legden Starbrow en zijn twee vrienden een gelofte af om hun kracht te zullen gebruiken voor vrede en harmonie op deze planeet. Maar de missie mislukte. Nu, in het nieuwe millennium, krijgen de drie vrienden, inmiddels heel gewone Deense jongens, de opdracht om de eeuwenoude gelofte alsnog in te lossen.


De inhoud
Jakob, Janus en degene die ‘Starbrow’ wordt genoemd, spelen vaak ‘Dungeons en Dragons’ een spel met Meesters, Magiërs en Elfenkoningen. De jongens zijn studenten van ongeveer 21 jaar. Op een onverwacht moment worden ze overvallen door hun ‘beschermengelen’, lichtgevende, wonderschone figuren die de jongens ervan overtuigen dat ze een missie hebben te vervullen. Die missie is, zo horen ze later, het redden van de aarde die een metamorfose ondergaat van de vierde naar de vijfde dimensie. Dit houdt in, dat de aarde zelf in een zuiverder stadium gaat transformeren. De mensen echter, die de aarde bevolken, houden dat onbewust tegen met hun gedachten en handelingen: oorlog, haat, nijd, en angst hangen als een zwarte wolk om de aarde heen en verhinderen de metamorfose. Janus, die Telperion genoemd wordt door de beschermengelen en Jakob, die Moncler wordt genoemd, moeten samen met Starbrow en 597 andere uitverkorenen ervoor zorgen dat er een netwerk over de aarde wordt verspreid van zuivere harten. Door te mediteren en hun krachten te bundelen tot ‘de Kracht’ kunnen zij andere mensen aansteken en daardoor de aarde redden. Ooit was er al eerder getracht deze missie te volbrengen, maar door verraad was dat helaas mislukt. Ontelbare geïncarneerde levens later treffen onze drie vrienden elkaar dus opnieuw en weer proberen ze hun missie, samen met de 597 anderen, te vervullen. Het verhaal focust zich op deze drie vrienden. In een flash back zien zij, hoe ze ten tijde van koning Arthur en de ridders van de Ronde Tafel al hebben samengewerkt, en hoe hun missie door het verraad van Mordred misliep.
Alvorens aan hun missie in het heden te beginnen, krijgen de drie vrienden eerst een bliksemopleiding in meditatie en het herkennen en oproepen van de Kracht. De Kracht ligt in henzelf; mensen met een zuiver hart dragen die kracht onbewust in zich mee. De drie dapperen leren hoe ze de Kracht kunnen oproepen en beheersen in de meest chaotische situaties.


Het boek
Het boek bevat veel extra’s, te beginnen met een bedankje van de auteur aan bepaalde meewerkende personen, vervolgens komt er een bladzijde met namen aan wie de auteur het boek opgedragen heeft en dan komt de inhoudsopgave. Dat is in dit geval gemakkelijk, want je kunt daardoor meteen zien dat het boek in vier delen uiteenvalt. Ik noem ze even, met tussen haakjes het aantal hoofdstukken per deel: 1. de oproep (7), 2. wij komen van de sterren, (12) 3. de weg naar Shamballa (10) en 4. moeder aarde brandt (11). Dan volgen er drie kaarten, een van Groot-Brittanië, een van Glastonbury en eentje van Tintagel Head, de plaats waar volgens overlevering de burcht van koning Arthur zou hebben gestaan. Op de bladzijden waarop de deel 1 tot en met 4 zijn aangegeven, staat eveneens de tijdsduur aangegeven waarbinnen het verhaal zich afspeelt. Het perspectief is dat van de ik-verteller, Starbrow. De tijd waarbinnen het verhaal zich afspeelt is in totaal 11 dagen. Het woordgebruik is niet overal even gemakkelijk, als je niet thuis bent in spirituele termen, zoals het astrale lichaam, affirmeren en manifestatie.


Mijn mening
Het is een esoterisch boek, je wordt als het ware meegetrokken in een geheim dat aan de oppervlakte ligt, en als je erin gelooft, behoor je tot de ingewijden. Op zich heeft het wel iets van het New Age idee: de aloude geloven voldoen niet meer en men probeert door spirituele overtuigingen en aannames de zin van het bestaan te vinden. In dit boek draait het dus niet alleen om de personen apart maar om de gehele mensheid. Engelen, aura’s, levitatie, het verplaatsen van mensen en dingen door geesteskracht, je ziet het in dit boek allemaal gebeuren, en nog veel meer. Het lijkt wel of elk paranormaal fenomeen is gebruikt. Het geheel is ingebed in een verhaal dat dus draait om de drie genoemde hoofdpersonen. Ik heb de indruk, dat het verhaal in dienst staat van het uitdragen van het idee van dit boek: het vinden van de Kracht, het opgaan in het Licht, het zoeken naar de voleinding van vele levens door reïncarnatie en het doorlopen van zeven dimensies totdat de totale staat van bewustzijn is bereikt. Het verhaal is zo geschreven, op een voor mijn gevoel tamelijk uitleggerige manier, dat het ook voor jongeren heel goed te volgen is. En ik kan me voorstellen dat jongeren dit een goed boek vinden en zich laten meeslepen door de ideeën die erin naar voren worden gebracht. Zelf vind ik het een aardig verhaal, maar er wordt mij teveel aan de haren bijgesleept. Een voorbeeld: een zekere beschermengel die zichzelf Saint Germain noemt, is volgens hemzelf achtereenvolgens Merlijn, Christoffel Columbus, Francis Bacon en een Amerikaanse president geweest…nu is hij in de vijfde dimensie meester van de violette poort.
Een vergelijking met De Celestijnse Belofte drong zich onbewust onder het lezen bij mij op, vooral daar, waar de jongens een aantal proeven moeten doorstaan om tot de volgende dimensie te kunnen doordringen. In De Celestijnse Belofte gaat het om energie, die in De Gelofte van Tim Ray de Kracht wordt genoemd.
Verrassend is wel dat je als lezer op een gegeven moment zit te wachten waar het verhaal je nu weer naar toe brengt. Het lijkt wel of je de hele wereldgeschiedenis zo’n beetje gaat doorlopen. De verhaallijn blijft goed overeind en die zorgt er dan ook voor dat je het boek uitleest. De in mijn ogen wat onmogelijke en zweverige context is dan de amusante smeerolie waarop het verhaal voortglijdt.

De auteur
Tim Ray is een Deens-Amerikaanse auteur die in Kopenhagen woont en werkt. Hij is een spirituele zoeker en werker en is niet aangesloten bij een traditioneel geloof, maar probeert de aloude, spirituele wijsheid in een modern jasje te steken en zo weer in de belangstelling te brengen. Op deze manier hoopt hij dat de mensen een einde kunnen maken aan pijn en lijden en een harmonieuzer manier van leven met elkaar kunnen vinden. Hij schrijft en zingt zelf ook liedjes. Het zijn lyrische liedjes, waarbij men in een hogere staat van bewustzijn kan raken, wat uitnodigt tot meezingen en -dansen. Samen met auteur Barbara Berger stichtte hij het BeamTeam, een klein uitgeverijtje in Kopenhagen. Op verzoek reist hij rond en geeft hij workshops over geestelijke principes en geesteswetenschap.


ISBN 9022537005, Ingenaaid, 400 pagina's, Verschenen: januari 2004, Gewicht: 493 gram, Formaat: 216 x 141 x 32 mm, De Boekerij

Miranda Mei, november 2004 

Lees de reacties op het Leestafelforum en/of reageer, klik HIER